Vai esam gatavi referendumam?

Mūsu zemes iedzīvotāji, godājamā Latvijas tauta. Ir pienācis brīdis, kad jānodod sava balss par savas dzimtās zemes un savas dzīvesvietas, Latvijas, vienīgo valodu – latviešu valodu. Vai esam tam gatavi?

Mēs varam būt lepni un bagāti, ka mēs protam arī citu zemju, citu tauta valodas. Bet katrai zemei pieder sava viena vienīgā valoda. Mums Latvijā – latviešu valoda. Mūsu tautasdziesmas un šūpļadziesmas nekad neskanēs citās valodās tā, kā kā tās skan latviešu valodā. Cienīsim citu tautu dziesmas, bet tās vienmēr būs tuvākas viņiem pašiem, tāpat kā latviešiem savējās. Nespēju saprast kādēļ mūsu mazajā Latvijas zemītē mīl dzīvot tādi cilvēki, kuri cenšas mums uzspiest savu gribu, tas ir, krievu valodu. Mēs to protam. Krievu zeme ir plaša un tajā ir iespējas sevi izpaust visā pilnībā, pēc savām vēlmēm. Arī mūsu zemē neviens neliedz kopt savu kultūru, savu valodu, savā tautā, ģimenē. Vai tad kāds jums to liedz? Padomājiet, cienījamie cittautieši. Nezaudējiet savu godu. Esiet lojāli zemei, kurā esat iekārtojušies uz dzīvi. Cieniet mūsu valodu un kultūru. Centieties ieklausīties un izprast mūsu vēsturi. Mēs jūsējo zinām. Latviešu tauta nav pret cittautiešiem. Prot uzņemt tos savā dzimtenē, ne ar naidu, bet caur cilvēkmīlestību. Bet jums pašiem arī jāprot cienīt šo tautu un zemi, kurā dzīvojiet. Tas jūsu pienākums. 18.februārī celsimies visi ar pārliecību sirdī, ka mūsu balss ir ļoti svarīga, lai ietu balsot un pierādītu, ka mēs spējam būt šīs zemes un valodas sargi, kurā dzīvojam ar mīlestību. Lai Dievs dod jums tādu spēku, prātu, sirdsapziņu un dzīves svētību.

Lietotāju raksti