Vai neattaisnoto kavējumu skaits mazināsies? 11

Jaunie noteikumi veicinās sadarbību starp skolotājiem un vecākiem

Nepievērš uzmanību svarīgākām lietām Ilga Ozoliņa, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā 10. - 12.klasēm:

Jaunajos Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā izglītības iestādes informē skolēnu vecākus par stundu kavēšanu bez attaisnojoša iemesla, nesaskatu nekā jauna. Jau līdz šim katrai skolai nācās izstrādāt savu kārtību, tāpēc šajā gadījumā vienīgā atšķirība ir tāda, ka noteikumi ir vienoti visā valstī. Nedomāju, ka viņi kaut ko ietekmēs attiecībā uz neattaisnoti kavētajām stundām, jo visu laiku skolotāji ir sekojuši līdzi savu audzēkņu gaitām, savlaicīgi informējuši vecākus par problēmām skolā vai arī nepieciešamības gadījumā centušies izprast situāciju ģimenē. Domāju, ka drīzāk valstij vajadzēja risināt problēmu ar vecākiem, kas aizbrauc peļņā uz ārzemēm un atstāj savus bērnus Latvijā. Tas pat varētu būt viens no iemesliem, kāpēc rodas problēmas skolās. Vienīgā nelaime, ka nav jau ar ko viņas risināt.

Nozīme ir sadarbībai ar vecākiem

Una Reķe, Sikšņu pamatskolas direktore:

Manuprāt, šie noteikumi vairāk skars lielās, nevis mazās skolas. Tur tomēr skolēnu skaits ir daudzkārt lielāks, līdz ar to iespējas izsekot katram līdzi - mazākas. Runājot konkrēti par mūsu skolu, mums šāda problēma nepastāv un tādu kavējumu bez attaisnojoša iemesla nemaz nav. Tur liela nozīme ir aizsāktajai sadarbībai ar vecākiem. Viņi paši jau labu laiku iepriekš paziņo, ka bērns nevarēs ierasties skolā. Ja tas notiek pēkšņi, tad tāpat vienmēr esam bijuši lietas kursā, kur bērns atrodas un kas viņam kaiš. Vienīgais, pret ko varētu iebilst, ir teikums, ka pašvaldība tiek informēta par iespējamajām problēmām ģimenē tikai tad, ja skolēns semestra laikā neattaisnoti būs kavējis vairāk kā 20 mācību stundas. Domāju, ka tas būs krietni par vēlu, jo par šādām lietām ir jāsāk uztraukties, tiklīdz parādās pirmie nelabvēlīgie signāli.

Nesaskata noteikumu lietderību

Artis Taurmanis, Alūksnes pilsētas sākumskolas vecāku padomes priekšsēdētājs:

Šie noteikumi izskatās pēc kārtējā ierēdņu mēģinājuma parādīt, ka viņi strādā un kaut ko dara - nu, vai tiešām tā ir aktuālākā problēma izglītības jomā, ko tagad vajadzētu risināt? Personīgi es uzskatu, ka noteikumi ir bezjēdzīgi. It kā viņi ir izstrādāti ar mērķi noteikt valstī vienotu kārtību, veidot ciešāku sadarbību ar vecākiem, samazināt neattaisnoti kavēto stundu skaitu un gādāt par bērnu drošību, taču man šķiet, ka šajā gadījumā tas ir bijis pilnīgi lieks darbs. Varbūt būs atsevišķi vecāki vai skolotāji, kurus noteikumi ietekmēs, taču tādu nebūs daudz. Galu galā, ja vecāki rūpējas par savu bērnu, tad visas tās lietas, kas uzskaitītas noteikumos, tiek darītas neatkarīgi no tā, vai tas ir obligāti noteikts vai ne. Daudz pievilcīgāks risinājums par visādiem likumiem man šķiet tā saucamā "e - klase", kas ļauj sekot līdzi sava bērna gaitām.

Komentāri 11

ELLA

Vai 1.klasē vispār liek atzīmes 10 ballu skalā

pirms 10 gadiem, 2011.02.15 14:15

Roli, savu aprobežotību nevajag parādīt. Ir ļoti daudz informācijas kuru iegūst vecāks no šīs sistēmas. Ja vērtējumā jūs redzat tikai saulītes un mēnestiņus, tas ir nožēlojami!

pirms 10 gadiem, 2011.02.15 11:55

Rolis

Ko tad 1.klasē zīmēs degradējošās saulītes un mēnestiņus e-klasē.

pirms 10 gadiem, 2011.02.14 22:47

Izraksts no e-klases ziņojumiem

Jauni Ministru kabineta noteikumi

Šā gada 1.februārī Ministru kabinetā (MK) apstiprināts noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi".

IZM raksta: "Izglītības likums nosaka, ka vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt ietekme uz mācību procesu, bet līdz šim nepastāvēja vienota kārtība, kā konkrēti izglītības iestādei un pašvaldībai jārīkojas gadījumos, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Šādas normas jau pašlaik ir iestrādātas izglītības iestāžu nolikumos vai iekšējās kārtības noteikumos, tādēļ izglītības iestādēm šī nebūs jauna procedūra, tikai tagad tā būs obligāta.

Noteikumi paredz, ka skolai ar vecākiem jāsazinās operatīvi, tiklīdz konstatēts, ka bērns bez attaisnojoša iemesla nav ieradies un vecāki nav informējuši izglītības iestādi par kavējuma iemesliem. Ja skolēns 20 mācību stundas semestra laikā būs neattaisnoti kavējis skolu un skolai nebūs izdevies noskaidrot kavējuma iemeslus, tiks informēta pašvaldība. Tālāk pašvaldība rīkosies atbilstoši savai kompetencei, iesaistot darbā sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā var tikt informēta arī policija, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un citas institūcijas."

Risinājums e-klases vecākiem

E-klase ir sabiedrotais mācību procesā gandrīz 600 Latvijas skolās. Vecāki ar e-klases palīdzību var kontrolēt skolēnu vērtējumus un mājas darbus, savukārt skolēni atzīst, ka e-klase kļuvusi par ērtu atbalstu mājas darbu sagatavošanā. Lai vecāki varētu elektroniski nosūtīt ziņas par skolēna kavējumiem, jau divus gadus tiek piedāvāta "Skolēna kavējuma pieteikšana". Izmantojot šo risinājumu, vecāki var būt droši, ka klases audzinātājam tiks nosūtīta ziņa par skolēna kavējuma iemesliem.

Veiksmi mācībās!
03.02.2011

pirms 10 gadiem, 2011.02.13 19:17

fu

viņi izcīnījuši sev lielākās algas - nav jēga domāt par e-klasi..

pirms 10 gadiem, 2011.02.13 13:37

Vai taisnība, ka sākumskolas skolotājiem ir lielākā algas likme novadā?

pirms 10 gadiem, 2011.02.13 09:10

Gribu, bet ...

Sākumskolā nevar ieviest šādu sistēmu, tad jau skolotājiem būs jāsāk strādāt, ko nu nekādi nevar atļauties skolotāji, saņemot lielāko atalgojumu novadā

pirms 10 gadiem, 2011.02.13 00:35

mamma

Gan ģimzāzijā , gan vidusskolā maniem bērniem jau ir e-klase(7.un 9.klases), tādēl izsekot bērna skolas gaitām nav nekādu problēmu. Sākumskolai varbūt tiešān vajadzētu par tās ieviešanu padomāt. 1.lidz 3. klasei varbūt nē, bet sākot no 4. klaes gan.

pirms 10 gadiem, 2011.02.12 19:51

Taurmanis tik gudri runā, kādēļ tad neprasa lai skola strādātu ar šo e-klasi.

pirms 10 gadiem, 2011.02.12 11:16

Lietotāju raksti