Vai nepieciešams grozīt Farmācijas likumu?

Likuma 36.pants nosaka, ka aptieku var atvērt tikai farmaceits vai pašvaldība

Mazās aptiekas nevar nodrošināt zāļu sortimentu
Agra Avana, SIA "Alūksnes lielā aptieka" valdes priekšsēdētāja


Nav viegli viennozīmīgi atbildēt, vai ir nepieciešami grozījumi likumā, lai aptieka varētu piederēt ne tikai farmaceitam vai pašvaldībai. Piekrītu, ka ne visi farmaceiti var būt uzņēmēji. Piemēram, mūsu aptieka ir SIA ar vairākiem farmaceitiem īpašniekiem. Vai arī tāda nedrīkstēs būt? Domāju, ka nevajadzētu tik radikāli mainīt likuma nosacījumus aptieku atvēršanai. Tas apdraud aptieku darba stabilitāti. Tiesa, mazajām aptiekām ir grūti pastāvēt. Tās nevar konkurēt ar lielajām aptiekām, kā arī tā saucamajām ķēžu aptiekām. No malas ir grūti spriest par ķēžu aptiekām. Tās ir jauki iekārtotas, bet pēc tā vien nevar izdarīt secinājumus. Tiesa, lielai aptieku apvienībai ir iespēja samazināt zāļu cenas. Turklāt mazajās aptiekās nevar nodrošināt tik lielu zāļu sortimentu, kāds ir nepieciešams, tāpēc pircējiem ir jāstaigā no vienas aptiekas uz otru. Uzskatu, ka būtu vajadzīgas diskusijas, lai izsvērtu visus "par" un "pret".

Liela daļa aptieku pieder lieltirgotavām
Maira Ulase, Alūksnes aptiekas "Lazda" vadītāja


Uzskatu, ka aptiekām ir jāpieder farmaceitiem. Problēmas, manuprāt, rodas tāpēc, ka Rīgā aptieku ir par daudz. Neviens, protams, nevēlas tās slēgt. Tāpēc televīzijas pārraidēs cilvēki tiek tracināti, ka aptiekas tiks slēgtas arī laukos. Taču tieši laukos gandrīz visu aptieku īpašnieki ir farmaceiti, tāpēc tās nav paredzēts slēgt. Turpretim aptieku ķēžu īpašnieki nav farmaceiti, tāpēc viņi meklē iespējas, lai turpinātu darbu. Nav noslēpums, ka lielākā daļa aptieku pieder lieltirgotavām. Tās, protams, prasa aptiekām tirgot tos medikamentus, kas ir izdevīgi lieltirgotavām. Par tiem ir saņemtas zāļu ražotāju atlaides, kas veido peļņas lielāko jeb ienākumu neredzamo daļu. Farmaceiti ir gatavi pārņemt aptiekas gadījumā, ja lieltirgotavas no tām atteiktos. Taču šaubos, vai tas notiks. Mūsu aptieka ir iekļauta aptieku "Aliansē". Man grūti spriest, vai tas ļauj samazināt zāļu cenas, jo tāpat strādājam ar lieltirgotavām.

Uztrauc prasības lauku aptieku farmaceitiem
Zita Uzkliņģe, ģimenes ārste


Varu spriest tikai par apstākļiem, kādos strādāju un dzīvoju. Manuprāt, nav vajadzīgi grozījumi Farmācijas likumā. Lai paliek viss tā, kā ir. Tiesa, ar aptieku ķēžu pakalpojumiem man nav iznākusi saskare, jo Apē un Alūksnē ir privātās aptiekas. Tās funkcionē labi, tāpēc neredzu iemeslu kaut ko mainīt. Farmaceiti tiek galā ar saviem pienākumiem iedzīvotāju nodrošināšanā ar medikamentiem, un tas ir galvenais. Lai gan tiek izvirzīta arī prasība, ka aptiekās strādājošajiem farmaceitiem ir nepieciešama augstākā izglītība, pieredze liecina, ka arī gados vecākie farmaceiti bez tās savu darbu ļoti labi zina. Jebkurš ārsts vai pacients laukos to apstiprinās. Uzskatu, ka grozījumi likumā varētu negatīvi ietekmēt lauku aptieku pastāvēšanu. Neesmu iedziļinājusies aptieku darbībā, bet man kā patērētājai un sadarbības partnerei šobrīd nav nekādu problēmu arī tad, ja aptieka pieder farmaceitam ar vidējo speciālo izglītību.

Lietotāju raksti