Vai profesionālās ievirzes skolām izdosies pārvarēt krīzi?

Lielas cerības liek uz pašvaldības atbalstu

Sports nedrīkst palikt pulciņu līmenī
Juris Iesalnieks, Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors:

- Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai sporta skolu izdotos saglabāt. Esam izstrādājuši risinājumus un priekšlikumus, domājot par brīdi, kad sporta skolas visā Latvijā tiks atstātas pašvaldību ziņā. Šie priekšlikumi ir iesniegti Alūksnes novada pašvaldībai, taču plašāk par tiem pagaidām nevēlos runāt. Lai gan ir izskanējusi doma, ka varētu tikt veidoti sporta pulciņi īstas skolas vietā, manuprāt, tas nav nopietni. Sporta skolā tomēr norit plānveidīgs treniņu darbs, kas orientēts uz audzēkņu sportiskās sagatavotības attīstīšanu un panākumu gūšanu. Pagājušajā gadā mums bija 343 audzēkņi, kas darbojās kādā no sešām sekcijām, un tas nav maz. Ja vien pašvaldība, kurai jālemj par sporta skolas tālāko likteni, uzklausīs speciālistu viedokli, nevis mēģinās filozofēt par to pēc savas saprašanas, tad viss būs kārtībā, jo mums ir iespēja izdzīvot arī pašreizējos apstākļos.

 

Neredz iespēju taupīt uz izglītības rēķina
Ojārs Vēliņš, Alūksnes mākslas skolas direktors:

Pagājušajā nedēļā Kultūras ministrijas piešķirtais finansējums mūzikas un mākslas skolām ir tikai piektā daļa no tā, kas mums nepieciešams. Lai gan Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs sniedzis ieteikumus, kā ietaupīt pašreizējos apstākļos, reāli to nav iespējams izdarīt. Nu nevar tā vienkārši noraut un nogriezt stundu skaitu, samazināt apgūstamo priekšmetu skaitu vai vēl kaut ko - tās visas ir akreditētas programmas, kas audzēkņiem, iegūstot atestātu, garantē noteiktas zināšanas un prasmes. Ja sekotu šiem ieteikumiem, tā būtu izglītības deformēšana un šaubos, vai tādā gadījumā mēs drīkstētu saglabāt profesionālās ievirzes izglītības iestādes statusu. Protams, mēs meklēsim risinājumus un runāsim ar pašvaldības pārstāvjiem, kā ar šīm problēmām tikt galā. Cerams, ka spēsim izdzīvot vismaz līdz nākamajam gadam, kad skolai būs 20 gadu jubileja.

 

Daļējs finansējums - daļēja programmu izpilde
Gunta Boša, Alūksnes mūzikas skolas direktore:

Protams, ka pašreizējā situācija mūs ietekmē negatīvi, taču tik pesimistiski noskaņota, lai sāktu domāt par iespējamo mūzikas skolas slēgšanu, es vēl neesmu. Kultūras ministrijas piešķirtais finansējums ir tikai piektā daļa no jaunā mācību gada pirmajos četros mēnešos nepieciešamā. Tas nozīmē, ka arī mācību programmas mēs varēsim īstenot tikai daļēji, kas atsauksies gan uz stundu skaitu, gan apgūstamo priekšmetu saturu. Kas attiecas uz nākamo gadu, kad tiksim nodoti pašvaldības pārziņā, tad šobrīd tiek meklēti risinājumi, kā izdzīvot turpmāk. Tā kā pagaidām tie ir tikai ieceru stadijā, plašāk par tiem runāt negribētos, taču varu teikt, ka nākamais gads būs sāpīgs gan priekš mums, pedagogiem, gan bērnu vecākiem. Visticamāk, nāksies paaugstināt vecāku līdzfinansējuma daļu, kas, domājams, daudzus nostādīs grūtas izvēles priekšā.

Lietotāju raksti