Vai tad malēnieši sliktāki?

Kādā radioraidījumā ziņoja, ka iznākšot grāmata ar dzeju latgaliešu dialektā, ko sacerējuši latgalieši. Ne lasījis, ne dzirdējis neesmu, ka kaut ko tādu būtu darījuši mani runasbrāļi malēnieši...

Bet vai tad mēs sliktāki? Jau no tiem vien, kam mans uzvārds (Dimiņš) - pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados divi bija valstī zināmi darbinieki. E.Dimiņš tad bija Konfesiju un baznīcijas lietu departamenta direktors, A.Dimiņš ilustrēja grāmatas. Un mūsu izloksne... Pie augšzemnieku dialekta gan skaitāma; mums ir „tāvs un muote", bet manā istabā neklaiņo „kačš". Man ir kaķis. Mēs, malēnieši, Endzelīnu necenšamies pilnīgi „makulaturizēt". Pēc izrunas var atšķirt, par kuru sienu tiek spriests - par lopbarības sienu vai par ēkas vertikālo sastāvdaļu. Otrajā vārdā „ie" malēnieša runā skan ar lauzto akcentu.


Malēniešu un to pēcteču ir pulka! Pirmkārt jau starp Alūksni, Gulbeni, Liteni un Mālupi; daudz Malienas cilvēku savā laikā ieplūda Vitebskas guberņā. Vēl tagad malēnisko izloksni nebrāķē daudzās mājās Balvu apriņķī.


Mums jāmostas. Jāceļ pašapziņa. Jāorganizējas! Pie šī vezuma kraušanas un stumšanas ķertos klāt pats, taču vairs neprotu lasīt... Rakstu gan - datorā, taču izlasīt nespēju. Braila rakstu (aklajiem) kursos iemācījos tekstu iebakstīt, taču izlasīt - nevaru, jo tauste par vāju.


Viena cerība ir - savu cilti un izloksni cienošie. Katrā pagastā pa vienam. Tad norunātā laikā un vietā sanāksim kopā, izlemsim, ko un kā darīt. Sūtiet, lūdzu, man katrs savu atsauksmi: Uldis G. Dimiņš, Ošu ielā 4, Talsos, LV 3201; telefons 28371663. Atbilžu varianti: 1. Nav jēgas, nepiedalīšos. 2. Piedalīšos; neko neorganizēšu. 3. Palīdzēšu organizēt (mani dati, telefons). Atbildēt lūdzu arī tos, kuri pagaidām nedomā piedalīties.

Lietotāju raksti