Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Valsts ieņēmumu dienests  informē, ka 2008.gada 7.oktobrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.832 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”” (turpmāk – noteikumi).

Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.
Noteikumi nosaka šādas būtiskākās izmaiņas:
1. deklarējot 2009.gada ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, fiziskās personas — iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji attaisnotajos izdevumos var iekļaut izdevumus par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, kuru kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem 300 latu katram;
2.attaisnotajos izdevumos iekļaujami izdevumi par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumi par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs.

Lietotāju raksti