Valsts policija uzsāk simulācijas – stratēģijas spēles jauniešiem narkotiku apkarošanas jomā

No šā gada 28. līdz 30. oktobrim Valsts policijas un Eiropas Komisijas (EK) projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros Cēsīs norisināsies stratēģijas – simulācijas spēles narkotiku apkarošanas jomā Vidzemes reģiona vidusskolēniem. Spēles notiks Cēsīs, viesu namā „Rakši”.

Septembra sākumā jau informējām par pirmajām projekta aktivitātēm – sociālo kampaņu „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”, kuras ietvaros izstrādāti televīzijas un radio klipi, vides reklāmas un plašas aktivitātes internetā. Stratēģijas – simulācijas spēles ir nākamā projekta aktivitāte, kas mācību gada garumā notiks visos Latvijas reģionos, savukārt noslēgumā būs finālspēle reģionu uzvarētājkomandām.

Kā skaidro projekta vadītāja Zane Maskaļonoka „esam izvēlējušies simulācijas spēles kā centrālo projekta aktivitāti, jo tas ir efektīvs veids, kā interesantā veidā uzrunāt jauniešus viņus par narkotiku lietošanas, izplatīšanas un apkarošanas jautājumiem. Jauniešiem būs iespēja kopīgi ar ekspertiem meklēt risinājumus narkotiku izplatības problēmai valstī. Papildus tā būs iespēja iepazīt savas nākotnes izvēlētās profesijas nianses, jo paredzēts, ka kopā ar skolēniem darbosies arī attiecīgo jomu eksperti.”

Latvijas Atkarības psihologu asociācijas valdes locekle Aelita Vagale papildina, ka „spēļu uzdevums ir veicināt jauniešu stratēģiskās domāšanas attīstību, spēju neapjukt krīzes situācijās, prast pārliecināt par savu viedokli un stiprināt iemaņas strādāt komandā un sadarboties. Mūsdienu jaunieši ir aktīvi un domājoši, tādēļ svarīgi, ka projekts piedāvā iespēju pašiem izdomāt, argumentēt, piedalīties, izdzīvot ne vien pieņemt informāciju, kā kāds ir sagatavojis un vēlas pasniegt kā neapstrīdamu.”

Spēlēs piedalīsies septiņas komandas no Vidzemes reģiona skolām, komandu veidos pieci dalībnieki un viens skolotājs. Katra komanda pārstāvēs vienu no septiņām iesaistītajām pusēm – policiju, ārstus, pašvaldību, žurnālistus, robežsargus, skolu un NVO. Dalībnieku uzdevums – atrisināt konkrētu problēmsituāciju, atrodot vainīgās personas un novēršot narkotiku tālāku izplatīšanos. Spēle ilgs piecas „spēles dienas”, katra diena - 60 minūtes, kam savukārt sekos ziņu dienesta raidījums 15 minūšu garumā. Spēles gaitu vēros, atsevišķos gadījumos iesaistīties un pēc katras dienas izvērtēs pieaicinātie eksperti no katras iesaistītās puses.

Projekts “Jaunieši pret narkotikām” tika iesniegts EK programmai „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”.  2009. gada jūlijā projekts uzvarēja konkursā, un tam piešķirts EK finansējums. Projekta kopējās izmaksas ir 599,946 euro, t.sk. EK finanšu palīdzība – 419,962 euro.

Valsts policijas sociālie partneri  projektā ir  Latvijas Atkarības psihologu asociācija.

Vairāk informācijas www.sargi-sevi.lv.

Lietotāju raksti