Valsts policijas darbinieki sašutuši par atalgojumu

Neatkarīgā policistu arodbiedrība (NPA) saņem sašutušo Valsts policijas darbinieku zvanus par Valsts policijas priekšnieka 2009.gada 14.jūlija pavēlēm par mēneša amatalgu apmēra noteikšanu.

Sašutumu izraisa nesamērīga un nepamatota starpība starp minimālo algu un maksimālo algu, kad vieniem darbiniekiem noteikta alga 236 latu apmērā, bet citiem darbiniekiem ir noteikta 1630 latu liela mēnešalga. Sašutumu izraisa arī tas, ka pavēlēm ir noteikts atpakaļejošs spēks, tas ir tās stājas spēkā ar 1.jūliju.

Lietotāju raksti