Valsts svētki aprūpes centrā "Alūksne"

Maijs ir ievērojams ar dažādiem svētkiem - pirmie un nozīmīgākie ir Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki un 4. maijā - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Nu jau 25. gadadiena!

Arī aprūpes centrā nepaiet garām šie valstij un katram tik nozīmīgie svētki, kuriem jau laikus gatavojās. Vispirms jau iemītniekus sadraudzības ballē iepriecināja pašu darbinieku rakstītais un izrādītais skečs „Ai, kā sāp, dakter!’’ jeb ainiņas no ikdienas. Darbojošās personas daktere - Ilzīte Boroduška (arī skeča autore), Pētera Kurmīša (ar dažādām kaitēm, kuru pamatā ir nemitīgā smēķēšana un arī alkohols) lomā pārliecinoši iejutās Santa Loseva, bet mūžam neapmierināto kundzīti Emīliju Blusiņu ar daktera izrakstītajām zālēm, kura šoreiz ar muguras sāpēm ieradusies pie daktera, lieliski attēloja Daila Mazitāne.

Lai cik atraktīvi arī nebūtu centra darbinieki, tomēr ciemiņi mūsu namā ar priekšnesumiem vienmēr ir mīļi gaidīti. Sevišķi jau uz svētkiem. Arī šoreiz mūs iepriecināja Veclaicenes senioru ansamblis - Velta un Pēteris Melzobi, Jānis Udrass ar savu nenogurdināmo vadītāju Ilzi Briediņu.

Ilze Briediņa pieteica svētku koncertu un uzaicināja klātesošos vispirms nodziedāt valsts himnu, pēc tās uzrunu teica centra direktore Rasma Muceniece.

Viņa uzsvēra, ka varam būt laimīgi, ka dzīvojam brīvā valstī, ka mums ir sava valoda, karogs un valsti veidojam paši ar saviem darbiem pat domām un lūgšanām pie Radītāja, ne velti mūsu valsts himna sākas ar vārdiem „Dievs, svētī Latviju!’’

Svētku koncertā skanēja dziesmas: „Ziedu laiks’’, „Draugs, kur laimīgs esi bijis’’, ,,Baltā roze’’, ,,Vēju stundā’’, ,,Kādu birzi cauri gāji’’, Jancis rijā guļ’’, ,, Tai zemei vajag lietu’’, "Šeit ir Latvija’’ un citas. Katru dziesmu I. Briediņa ievadīja ar dzeju. Ar to koncerts nebeidzās, klātesošie vēlējās vēl padziedāt kopā pāris tautasdziesmu, kuras visvairāk apliecina mūsu valsts identitāti.

Svētkiem par godu tika atklāta arī klientu ziemas darbu izstāde, kurā no janvāra līdz maijam redzami vairāk nekā 90 iemītnieču darbi, ko veidojušas Skaidrīte Aule, Anastasija Rastargujeva, Dzidra Macāne un Veneranda Toma. Darbus vadīja centra darbinieces Agra Andersone un Santa Loseva. Daudzi dekori tieši izstādē nebija redzami, bet gan pie sienām istabiņās un gaiteņos, kuri rotā telpas. Vairāki rokdarbi jau ir aizdāvināti ciemiņiem. Izstādi atklāja centra direktore Rasma Muceniece. Ar darbu veidotājiem kopā bija viņu atbalstītāji un skatītāji, un visiem bija prieks par padarīto.

Lietotāju raksti