Valstu valdības atbalstīja bankas, tagad jāatbalsta bizness

Starptautiskās darba devēju organizācijas Eiropas darba devēju organizāciju vadītāji pagājušajā nedēļā bija vienisprātis, ka darba devēju organizācija visās valstīs ir tās, kas spēj sniegt atbalstu valstu valdībām un aizstāvēt biznesa intereses.

Lai organizāciju ieguldītais darbs nestu reālus rezultātus, valstu valdībām darba devēju organizācijas ir ne tikai formāli jāiesaista sarunās par ekonomikas lejupslīdes pārvarēšanu, bet arī jāņem vērā biznesa priekšlikumi. Finanšu sistēmu glābšanai visā pasaulē valstu valdības ir veltījušas ievērojamus resursus, tagad ir jāatjauno tautsaimniecība - jāatbalsta bizness. Vienīgā iespēja valstīm izkļūt no recesijas, risinot gan ekonomikas, gan nodarbinātības jautājumus ir uzņēmējdarbības veicināšana.

LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle norāda, ka sanāksmes laikā bija iespēja iepazīties ar citu valstu ekonomisko situāciju un darba devēju organizāciju līdzdarbību un sadarbību ar valstu valdībām ekonomiskās lejupslīdes pārvarēšanai. Latvija nav vienīgā valsts pasaulē, kurā ir jārisina milzīgas finanšu pieejamības, nodarbinātības, produktivitātes, valsts birokrātiskā aparāta neefektivitātes problēmas. „Mēs esam unikāli tikai ar to, ka Latvijā, kā mazā valstī uzreiz izjūtam katru birokrātisko šķērsli, katras nodokļu izmaiņas un ārējās ietekmes. Tajā pašā laikā Latvija ir valsts, kura nākotnē var kalpot par piemēru citām Eiropas valstīm, reaģējot ātri un efektīvi uz pārmaiņā, pieņemot biznesu atbalstošus lēmumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā,” skaidro E.Egle.

Sanāksmes laikā Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs Dr. Roberts Ķīlis norādīja, ka recesijas laikā ir maza varbūtība rasties biznesam un jaunām darba vietām tajās nozarēs, kas līdzšim ir piedzīvojusi lielu izaugsmi – tādās kā finanšu sektors, būvniecība, kā arī publiskais sektors – īpaši izglītības un veselības aprūpes nozare. Tas nozīmē, ka jārodas arvien jauniem uzņēmējdarbības veidiem, kas varētu būt viens no krīzes pozitīvākajiem aspektiem.

Šādai tēzei piekrita arī Labklājības ministrs Uldis Augulis savā runā uzsverot, ka ekonomiskā krīze tomēr ir lieliska iespēja veidoties jauniem uzņēmumiem, kurus nespiež paņemto kredītu slogs, kas var nākt ar jaunu radošu pieeju vai specializētu pakalpojumu un ieņemt šobrīd atbrīvotās tirgus nišas.

„Stratēģiskās analīzes komisija un citi eksperti ir secinājuši, ka recesijas pārvarēšanai būs vajadzīgs ilgāks laiks nekā sākotnēji bijām plānojuši, tādēļ ir ārkārtīgi būtiski domāt un rīkoties, lai risinātu nodarbinātības problēmas - par cilvēku pārkvalifikāciju īstermiņā un ilgtermiņa orientāciju,” uzsver Dr. R.Ķīlis. „Latvijā valdība domā īstermiņā un bizness ir vienīgais konsolidētais spēks, kas var uzņemties līderību ilgtermiņā un arī izvest valsti no krīzes,” tā Dr. R. Ķīlis.

LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle uzsvēra, ka darba devēju organizācijām ir daudz darāmā, lai kopīgi ar valstu valdībām un starptautiskajām organizācijām izvairītos gan īstermiņā, gan vidējā termiņā un ilgtermiņā no nacionāla un globāla rakstura finanšu un ekonomiskajām krīzēm. Latvija šobrīd ekonomiskās recesijas laikā piedzīvo lielu izaicinājumu apliecināt savu spēju un vēlmi veikt strukturālās reformas, izveidot mazu un efektīvi publisko administrāciju, nodrošinot stabilu makroekonomisko vidi un atbalstot privātā sektora iniciatīvi un jauninājumus. Sekmīgi pārvarot šos izaicinājumus, Latvija atkal varēs nostāties uz izaugsme ceļa un pilnībā atgūt savu konkurētspēju reģionālā, ES un pasaules līmenī.

Starptautiskā darba devēju organizācija ir vienīgais globālais Darba devēju sadarbības tīkls, kurā ir iespējams ietekmēt starptautisko konvekciju saturu, kuras pieņemot akceptē nacionālo valstu valdībās un parlamentos, kļūst saistošas gan biznesam, gan valstij kopumā. Līdz šim LDDK sekmīgi ir pārstāvējusi biznesa intereses starptautiskajā, reģionālajā un ES kooperācijas līmenī (dalība BUSINESSEUROPE). Iespēja, ko izmantoja LDDK, organizēt Starptautiskās darba devēju organizācijas Eiropas biedru sanāksmi Rīgā, bija lieliska izdevība ne tikai skaidrot Latvijas patieso ekonomisko situāciju un tās potenciālu, bet arī ietekmēt organizācijas viedokli par dienaskārtības jautājumiem, kas risināmi IOE un Starptautiskās Darba Organizācijas (ILO) ietvaros ekonomiskās recesijas laikā un pēc tās pārvarēšanas. Viens no būtiskākajiem IOE izaicinājumiem ir ekonomikas lejupslīdes laikā spēja ietekmēt likumdošanas iniciatīvas, kas skar Mazos un vidējos uzņēmumu (MVU), kas būtu vērsta uz MVU vajadzību apmierināšanu un sniegtu nepieciešamo atbalstu to attīstības veicināšanai.

Lietotāju raksti