Var piedalīties konkursos

Līdz 30.septembrim ikviens interesents var piedalīties Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātajā 3.Valmieras fotokonkursā.

Vien jāiesniedz  fotogrāfijas, kas raksturo Valmieras pilsētu, kultūras, sporta un izklaides pasākumus, kultūrvēsturiskus objektus vai pilsētvidi.

Katrs pretendents konkursā var iesniegt ne vairāk kā 30 fotoattēlus. Fotogrāfijas (21cm x 15cm) konkursam jāiesniedz līdz šā gada 30.septembrim plkst.17.00 Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10. Kopā ar fotogrāfiju aizlīmētā aploksnē jāiesniedz arī fotonegatīvs vai digitālais fails min A4 fotoattēla offset drukas kvalitātē (min. 300 dpi izšķirtspēja). Uz aploksnes jānorāda iesniedzēja (autora) vārds, uzvārds, datums un uzraksts „Valmieras fotokonkursam". Piedāvājumam jāpievieno aizpildīta pieteikuma anketa.

Iesniegtos attēlus izvērtēs Valmieras pilsētas pašvaldības izveidotā konkursa rezultātu izvērtēšanas komisija. Pretendents, kas konkursa kārtībā tiks atzīts par uzvarētāju, saņems naudas balvu LVL 150, otrā vieta - LVL 100, bet trešā vieta LVL 70. Par katru fotoattēlu, kurš tiks eksponēts kopīgā izstādē, tā autors iegūs atlīdzību LVL 15,- apmērā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties un bez maksas nolikuma kopijas var saņemt Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10, Valmierā, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2. Elektroniski konkursa nolikums pieejams internetā http://www.valmiera.lv/, kā arī saņemams, sūtot pieprasījumu uz adresi [email protected] .

Jāpiebilst, ka 2.Valmieras fotokonkursā tika saņemtas 206 fotogrāfijas no 15 autoriem.

Savukārt līdz šā gada 7.novembrim turpinās arī Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātais fotogrāfiju konkurss „Mirklis sportā”. Šajā konkursā iesniegtajiem fotoattēliem jāraksturo Valmieras pilsētas sporta dzīve - dažādi sporta veidi un aktivitātes, sporta klubu darbs, treniņi vai sacensības, taču bildes nedrīkst būt vecākas par šī gada 1.janvāri.

Līdzīgi kā pērn, kad šāds fotogrāfiju konkurss tika rīkots pirmo reizi, no atlasītajām bildēm tiks veidota izstāde, ko varēs aplūkot Valmieras Sporta ballē 12.decembrī Vidzemes Olimpiskajā centrā. Tiks noskaidroti arī trīs labākie fotoattēli, kuru autori saņems naudas balvas. Konkursa nolikums un papildu informācija par konkursu lasāma portālā www.valmiera.lv sadaļā „Sports", kā arī pieejama pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Lietotāju raksti