Vērtē 100 dienās paveikto Apes novadā

Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja
Projektus īsteno visās pašvaldībās
Austris Gailītis, Trapenes pagasta SIA “Ķērpis” īpašnieks
Trūkst informācijas par novadu
Guntars Purakalns, Apes pagasta zemnieku saimniecības “Vosukalni” īpašnieks
Deputāti uzņemas lielāku atbildību

Astrīda Harju, Apes novada domes priekšsēdētāja
Jāatzīst, ka neesmu domājusi par pirmajās 100 dienās paveikto, jo mēs turpinām jau pirms pašvaldību vēlēšanām sākto sadarbību. Pēc vēlēšanām ir izdarīts apmēram tas pats, kas citos novados. Ir pieņemti lēmumi gan par novada pašvaldības struktūru, gan par kopējo budžetu, gan par teritorijas plānojumu. Ir notikušas 8 domes sēdes, 4 ir bijušas ārkārtas. Tajās ir pieņemti 114 lēmumi un 5 saistošie noteikumi. Protams, būtiskākie ir lēmumi, kuri ietekmē novada iedzīvotājus. Ir prieks, ka izdevies pildīt solīto – saglabāt visas vispārizglītojošās skolas. Tiesa, tas ir uz lielo skolu finanšu bāzes rēķina. Tāpat ir saglabāti amatierkolektīvi, kuri jau uzsākuši darba sezonu visās pašvaldībās. Ir izveidots vienots sociālais dienests, bet bāriņtiesas ir divas. Šomēnes darbu uzsācis pašvaldības policists. Ar 1.decembri būs viena dzimtsarakstu nodaļa, bet nodaļas vadītāja vietnieks strādās Gaujienā, lai pakalpojumi būtu labāk pieejami visiem iedzīvotājiem. Sāpīgākie lēmumi ir bijuši par sociālajiem pabalstiem. Ir pabeigti lieli investīciju projekti, kas ļauj uzlabot infrastruktūru. Renovēta Sikšņu pamatskola un uzcelta sporta zāle pie Apes vidusskolas, tātad novada centrā. Īstenojot citus projektus, noslēgts līgums par brīvdabas estrādes rekonstrukciju Gaujienā, par ielu apgaismojuma ierīkošanu Trapenē, par jumta renovāciju un dabaszinātņu kabineta labiekārtošanu Gaujienas vidusskolā, par ūdenssaimniecības sakārtošanu Gaujienā un Trapenē, par saieta nama rekonstrukciju Virešos. Vēl tiek īstenoti projekti, kuri ir saistīti ar dažādām aktivitātēm.
 

Austris Gailītis, Trapenes pagasta SIA “Ķērpis” īpašnieks
Pagasta pārvaldē joprojām var samaksāt nodokļus, saņemt izziņas un pakalpojumus. Taču nevar noliegt, ka gan sabiedriskās, gan ekonomiskās aktivitātes mazinās. Viss ir vērsts uz centru – Api. Protams, savu ietekmi atstāj smagā situācija valstī. Pašvaldības iestāžu darbinieku skaits ir ievērojami samazināts, jo trūkst finansējuma. Tagad bāriņtiesas un citi darbinieki iedzīvotājus pieņem reizi vai divas nedēļā, arī deputātus ir grūtāk sastapt. Turklāt informācija Apes novada domes mājas lapā internetā ir nepietiekama. Tajā trūkst ziņu par to, kas notiek vai nenotiek pagastos. Tiek stāstīts galvenokārt par Apes pilsētu, nevis par novadu kopumā vai atsevišķiem pagastiem. Alūksnes novada domes mājas lapa ir korektāka, jo tajā var uzzināt arī par pagastos notiekošo. Interesanti, ka informācija par iepirkuma konkursiem joprojām ir Alūksnes rajona padomes mājas lapā. Ja gribu kaut ko zināt, tad meklēju un, protams, arī atrodu. Līdz gada beigām pagastu pārvaldes strādā savu budžetu ietvaros. Paredzams, ka tā būs arī nākamgad. Manā skatījumā tas ir labi, jo tad var domāt, kur ietaupīt un kur vajag vairāk līdzekļu izlietot. Pagastā uz vietas tas ir labāk redzams. Nevar visu centralizēt un aizmirst par novada nomalēm. Līdzšinējā pieredze to ir pierādījusi. Apvienojot kolhozus, tālākie nostūri palika tukši. Trapenē vairs nav sporta, arī tūrisma darba organizatora. Viņu vietā citus nemeklē un nepieņem, jo trūkst finansējuma. Protams, samazināt un atteikties ir viegli, bet atjaunot šo darbu būs grūti.

Guntars Purakalns, Apes pagasta zemnieku saimniecības “Vosukalni” īpašnieks
Darba deputātiem ir daudz, taču nevaru teikt, ka mēs netiktu galā. Īpašas aizķeršanās nav bijušas. Protams, reorganizācijā, štatu un algu samazināšanā vajadzēja iedziļināties. Taču, manuprāt, viss ir izdevies labi. Tiesa, ir bažas par to, kas notiks pēc jaunā gada. Pagaidām nav zināms, kāds būs finansējums pašvaldībai. Varam smaidot teikt, ka krīzes likums ļauj pašvaldībai atteikties no funkcijām. Tomēr nevar pieļaut, ka, piemēram, netiktu mācīti bērni. Domāju, ka iedzīvotāji neizjūt izmaiņas, kas saistītas ar administratīvi teritoriālo reformu – novada izveidošanu. Ne tikai viņiem, bet arī man nav saprotams, kāpēc šī reorganizācija bija vajadzīga. Uzskatu, ka tas ir darīts tikai tāpēc, lai būtu vieglāk sadalīt finanšu līdzekļus un kontrolēt. Turklāt uz novada pašvaldību tiek novirzīta lielāka atbildība. Tai ir jālemj par visu, kas tās teritorijā notiek. Tas ir grūtāk. Man kā ierindas deputātam reizēm nav saprotams, kāpēc Apes pilsētā samazina štatus bērnudārzā, lai ietaupītu, bet Gaujienas bērnudārzā to nedara. Acīmredzot nevar cerēt, ka katrā vietā paši centīsies tikt skaidrībā par šiem jautājumiem. Ar katru situāciju ir jāiepazīstas pamatīgi, lai varētu lemt, kā to risināt. Iespējams, ka iedzīvotājiem liekas – deputātiem nekas nav jādara, tikai jāsēž un jābalso. Tā nav. Ja grib kaut ko mainīt vai uzlabot, tad darba ir ļoti daudz. Tas prasa gan laiku, gan enerģiju. Atzīstu, ka man ražas novākšanas laikā brīvu brīžu tikpat kā nebija. Tāpēc neesmu varējis aktīvi piedalīties diskusijās un dot savus priekšlikumus.

Lietotāju raksti