Veselība jāuzlabo ar izglītošanu, nevis nodokļu celšanu

Latvijas Pārtikas uzņēmēju federācija (LPUF) uzskata, ka Veselības ministrijas (VM) virzītās uztura politikas mērķi ir atbalstāmi, bet kategoriski iebilst, ka tos sasniegt var ar jauniem nodokļiem un aizliegumiem. Sabiedrības dzīvesveidu var uzlabot ar izglītošanas darbu, nevis represijām attiecībā pret uzņēmējiem, ceļot nodokļus un aizliedzot reklāmas.

"Aizliedzot, bet, nepasakot kāpēc, problēmas sakne netiks atrisināta. Mēs atbalstām izglītošanu, bet mums nav pieņemams, ka Veselības ministrija ilgtermiņa mērķi cer sasniegt uz uzņēmēju rēķina, izvēloties vieglāko ceļu - nodokļu celšanu un jaunus ierobežojumus. Esam pārliecināti, ka jauni apgrūtinājumi būs sāpīgs trieciens Latvijas vienam no svarīgākajiem ekonomikas balstiem, pārtikas rūpniecībai," informē Uldis Ronis, LPUF vadītājs.

Šodien Veselības ministrijas koordinētajā Uztura padomē politikas veidotāji norādīja, ka ar izmaiņām nodokļos valsts, visticamāk, nepelnīs. Ar šiem ierobežojumiem ir mērķis panākt atsevišķu produktu patēriņa samazinājumu.

"Kategoriski nepiekrītam, ka, lai mudinātu dzīvot veselīgi, tas jāpanāk ar nodokļu izmaiņām. Šāda Veselības ministrijas pieeja nedos cerēto rezultātu, un ir atrauta no kopējās, ekonomiskās situācijas valstīs. Jebkurš apgrūtinājums nodokļu veidā, uzņēmējiem ir jauns trieciens, kas var negatīvi atsaukties uz ikdienas darbu. Prioritāte ir sabiedrības izglītošana un skaidrošana ar kompleksām programmām, kas, ceru, apvienojot dažādu industriju spēkus, tiks uzsāktas," norāda U. Ronis.

LPUF vērš uzmanību uz to, ka jau šobrīd uzņēmējiem radītais nodokļu slogs ir pietiekami liels, bet, ieviešot jaunu, atsevišķi ražotāji var apsvērt iespēju samazināt darbības apjomu vai pārtraukt ražošanu Latvijā. Tas var radīt jaunu bezdarba vilni un trūkumā iedzīt daudzus iedzīvotājus.

Uzņēmēju priekšlikumi

Pārtikas ražotāji jau līdz šim aktīvi pēc pašu iniciatīvas iesaistās dažādās, izglītojošās programmās, kas skaidro viena vai otra produkta lietošanas daudzumu, un ir gatavi iesaistīties partnerībā ar valsti, kas līdz šim kopīgu programmu izpratnē ir akūti trūcis.

Uzņēmēji ir gatavi nāk ar iniciatīvu un savu pieredzi izglītojošo programmu veselīga dzīvesveida ieviešanā un nostiprināšanā. Piemēram, uzņēmēju pieredze, skaidrojot veselīga dzīvesveida pamatprincipus un uztura piramīdas likumus, ir laba platforma zināšanu nodošanai visām svarīgākajām mērķa grupām; jau esošās uzņēmēju programmas var veiksmīgi integrēt skolu programmās, tādējādi turpinot palielināt informētību par atsevišķām produktu grupām kā našķiem līdzās ikdienas pamata ēdienreizēm;

Tāpat LPUF uzsver, ka citu valstu pieredze sabiedrības veselības uzlabošanā ir vērsta uz rekomendācijām un vadlīnijām, kas stimulē pozitīvu ieradumu nostiprināšanos, nevis aizliegumiem. "Pašas Veselības ministrijas minētais Somijas piemērs rāda, ka svarīgākais paradumu maiņā ir ieteikumi. Diemžēl Latvija savu iniciatīvu bāzē uz striktiem ierobežojumiem likumdošanā, kas nav atbalstāmi," piebilst U. Ronis.

Lietotāju raksti