VID informē: Mainīti termiņi, kādos darba devējam sniedzamas ziņas par darba ņēmējiem

Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļa informē, ka  ar 2010.gada 6.februāri stājās spēkā izmaiņas Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Sakarā ar veiktajiem grozījumiem turpmāk darba devējam katru darba ņēmēju ir jāreģistrē VID, iesniedzot  ziņas par darba ņēmējiem:
ne vēlāk kā vienu dienu pirms persona uzsāk darbu;triju darbdienu laikā pēc statusa izmaiņām vai zaudēšanas - par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši darba ņēmēja statusu.ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša piektajam datumam  - par darba ņēmējiem, kuriem piešķirts vai beidzies bezalgas atvaļinājums.
Ziņās par darba ņēmējiem nenorāda darbiniekus, kuriem piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam, atvaļinājums saistībā ar adoptējamā bērna aprūpi vai atvaļinājums citai personai, kura faktiski kopj bērnu. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro darba ņēmēja statusu, kas atbilst visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Sīkāku informāciju par nodokļu normatīvo aktu piemērošanu Jūs varat iegūt VID Interneta mājas lapā www.vid.gov.lv, kā arī VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļā – Alūksnē, Uzvaras ielā 1, vai pa VID informatīvo tālruni 1898.

VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļas Nodokļu maksātāju Konsultāciju daļas priekšniece Inga Zālīte

Lietotāju raksti