Vidzemē un Ziemeļvidzemē vērojamas spēcīgas vēja brāzmas

Šodien, 17. jūnijā, AS „Sadales tīkls” darbinieki līdzās plānotiem preventīviem elektrotīkla uzturēšanas un uzlabošanas darbiem, dažviet novērš arī lokāla rakstura bojājumus, kurus ir izraisījis spēcīgais vējš, dažviet laužot atsevišķus kokus vai koku zarus. Nepastāvīgos laika apstākļos ir būtiski ievērot pastiprinātus drošības pasākumus, īpaši atrodoties elektrolīniju tuvumā.

AS "Sadales tīkls" elektrotīklu dispečeri, operatīvo izbraukumu brigāžu elektromontieri un tehniskā virziena personāls atgādina par drošību, kas īpaši jāievēro spēcīga vēja gadījumā, atrodoties elektrolīniju tuvumā. Jāatceras, ka spēcīga vēja ietekmē elektrolīnijā var iegāzties elektrolīnijas malā augošs koks, vai ieķerties vēja nolauzts un nests zars, pārraujot elektrolīnijas vadu un radot apdraudējumu iedzīvotāju dzīvībai.

AS „Sadales tīkls” šodien visā Latvijā veic plānotus elektrotīkla remontdarbus, kā arī papildus tiem Madonas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Cēsu un Limbažu apkārtnē, kur spēcīgais vējš izraisījis elektroapgādes traucējumus, veic bojājumu lokalizēšanu un novēršanu 0,4 kV (kilovolti) un vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīnijās. Pastiprināta darba elektrotīklā dēļ, situācija elektroapgādē varētu būt mainīga. Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm, brāzmainais vējš vakarā pierims.

Pēc AS "Sadales tīkls" dispečeru sniegtās operatīvās informācijas, elektroapgāde brāzmainā vēja ietekmē pulksten 12:00 bija traucēta aptuveni 4 000 mājsaimniecībām.

Gadījumos, ja tiek traucēta elektroapgāde, par atslēgumu un tā novēršanas gaitu klienti tiek informēti ar īsziņas (SMS) palīdzību. Par bojājumiem SMS tiek sūtīti tikai uz datubāzē reģistrēto lietotāju norādīto kontakttālruni. AS „Sadales tīkls” dispečeri seko līdzi situācijai vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijās, operatīvi vadot bojājumu novēršanas darbu, savukārt uzstādītās IT sistēmas nodrošina informatīvo saiti ar klientiem, ziņojot par brīdi, kad elektroenerģijas piegāde klienta objektā ir atjaunota.

Iedzīvotājiem, konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju tuvumā - uz elektrolīnijas nogāzies koks, pārrauti elektrolīnijas vadi, lūgums rīkoties atbildīgi. Netuvoties un nekavējoties ziņot, zvanot uz AS „Sadales tīkls” klientu servisa diennakts bojājumu pieteikšanas bezmaksas tālruni 80200404.

Lietotāju raksti