"Vinnijs Pūks" un citi pārsteigumi aprūpes centrā "Alūksne"

Šodien, 6. martā, aprūpes centra iemītniekus iepriecināja Alūksnes novada vidusskolas leļļu teātris. Trupas dalībnieki - skolēni no 4.- 7. klasei - (Viktorija, Sinita, Andijs, Elvis, Deivids, Lonija, Evelīna, Monta, Elizabete) skolotāja Ilona Apsīte parādīja ,,Vinniju Pūku’’ četrās ainās, kuru starplaikā skanēja dziesmas.

Skolotāja pastāstīja, ka leļļu teātris darbojas tikai pusgadu. Lelles ir pašu gatavotas, arī tērpus lellēm bērni šuvuši paši. Arī dalībniekiem tā bija pirmā uzstāšanās ārpus skolas.

Klienti ar pateicību pieņēma šo pavasarīgo dāvanu un pieteica, lai gatavo nākamo izrādi, jo visiem ļoti patika atgriezties bērnības zemē.


Bērni aizbrauca, smaidi uz lūpām vēl ilgi kavējās un nebija vēl noplakuši, kad sekoja vēl viens pārsteigums - šoreiz no aprūpes centra direktores Rasmas Mucenieces. Viņa centra iemītniecēm uz 8. martu bija sagatavojusi grozu ar tauriņiem, kuri veikli bija iepinuši spārnus konfektēs. Jāpiebilst, ka no šobrīd esošo 89 klientu skaita 55 ir sievietes, kuru rokās tika ielikta skaistā dāvana.


Lietotāju raksti