Visi kopā – Vidzemē!

Novembra sākumā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes septiņu iecirkņu inspektori, kas ikdienā strādā Nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes policijas iecirkni. Tikšanās mērķis bija ne tikai pieredzes apmaiņa ar Alūksnes kolēģiem. Visu iecirkņu darbinieki iepazinās ar Alūksnes pilsētas pašvaldības piedāvātajām iespējām, lai bērni un jaunieši Alūksnes pusē iespējami lietderīgāk un saturīgi pavadītu brīvo laiku.

Inspektori Alūksnē tikās ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Gulbenes reģionālās nodaļas inspektori Līgu Bērziņu. Viņa iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar jauniešiem. Tēma, kura pēdējā laikā ir no skolām vispieprasītākā un kurai ikdienas darbā tiek veltīta liela uzmanība- agresija pusaudžu vidū, to cēloņi un sekas.

Nodarbības laikā inspektori no visām Vidzemes lielākajām pilsētām tikās arī ar Alūksnes vidusskolas 7. klases audzēkņiem, kuri pieteikuši dalību Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes izsludinātajā konkursā DROŠI SKOLĀ. Jaunieši izmantoja piedāvāto iespēju uzzināt ko vairāk par policijas ikdienas darbu un uzdeva sev interesējošus jautājumus:
Ko dara policijas inspektori?
Kādi sodi paredzēti par atstarotāju nelietošanu?


Kā konkrētā situācijā rīkojas policijas darbinieks, ja redz nepilngadīgos smēķējam, lietojot alkoholiskos dzērienus?
Kāds sods paredzēts, ja 13 gadu vecumā izdarīšu zādzību, piemēram, nozagšu klasesbiedram telefonu vai riteni?
Tikšanās noslēgumā kā rezumējums izskanēja klases audzinātājas Ineses Kaulakanes teiktais- vai tā ir Gulbene, Madona, Valmiera vai Alūksne - noteikumi un likumi visiem ir vienādi. Jāpapildina, ka arī problēmas, ar kurām saskaras pusaudži, ir vienādas ne tikai Vidzemē, arī visā Latvijā- nesaskaņas vienaudžu vidū, smēķēšana, zādzības un nelietderīga brīvā laika pavadīšana, kas bieži vien ir galvenais cēlonis, kāpēc jaunieši nostājas uz noziedzības ceļa.

Viesošanās laikā Alūksnē inspektori iepazinās arī ar Alūksnes bērnu un jauniešu centra darbību „TE-elpā”, kurā paši jaunieši rada un attīsta idejas, iegūst sev domubiedrus un realizē vietēja un starptautiska līmeņa projektus ar mērķi būt atbildīgiem par apkārt esošo vidi, pašiem veidojot to aktīvu un interesantu. Daudz Alūksnē domāts arī par sociālā riska jauniešiem, piedāvājot tiem dažādas interesantas nodarbības.

Šādas kopīgas darba tikšanās inspektoriem nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā plānotas arī turpmāk. Tikšanās mērķis ir rosināt iegūto pieredzi popularizēt arī sava iecirkņa teritorijā un izteikt priekšlikumus sadarbības uzlabošanai savu apkalpojamo teritoriju pašvaldības iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar bērniem un jauniešiem.
Inspektoru atzinums? Kāpēc jābrauc pieredzes apmaiņas braucienos uz ārzemēm!? Vispirms jāiepazīst tā pozitīvā pieredze, ko uzkrājuši mūsu tuvākie kaimiņi un kā strādā kolēģi tepat Latvijā.

Lietotāju raksti