Ziemassvētku aicinājums par bērnu tiesībām

Adventes laika stāsts - Aicinājums visiem Latvijas iedzīvotājiem, vienkāršiem darbarūķiem un tiem, kuriem 4 gadus piederēs vara pār Latvijas cilvēku likteņiem.

Pirms 19 gadiem 1991.g ledainā decembrī Adventes laikā Glābiet Bērnus brīvprātīgie izņēma no morga, saģērba savu bērnu drēbītēs, un rīkoja bēres mazajai Lūcijai, kuru tūlīt pēc dzemdībām kāds bija izmetis daudzstāvu mājas atkritumu vadā. Bērns pēc dažām dienām slimnīcā mira no atdzišanas sekām. Kopā ar mācītāju Jāni Dišleru, liela cilvēku pūļa pavadībā Lūciju ar ziedošiem baltiem ceriņiem izvadīja līdz Meža kapu zvanu tornītim. Tad arī beidzot Saeimā tika pieņemts Glābiet Bērnus iesniegtais papildinājums toreizējam Kriminālkodeksam - 1111 pants par vardarbību pret bērnu. Aizvadīti 19 gadi, Mirušo piemiņas dienā uz Lūcija kapa aizvien deg svecītes, taču Latvijā joprojām tūkstoši bērnu klusējot cieš no vardarbības, jo mēs neprotam viņus saredzēt un uzklausīt.

12 gadus pēc Glābiet Bērnus 1999.g atklātās un publicētās nežēlīgās vardarbības Latvijas bērnu namos, internātskolās un aprūpes centros, par ko faktiski mums tika liegts turpināt Glābiet Bērnus producētos raidījumus Latvijas Televīzijā, vēl lielākus vardarbības skaitļus savā jaunajā pētījumā parādījusi Dardedze.

20 gadus kopš neatkarības atjaunošanas, bērni Latvijā mirst visvairāk, ir nabadzīgākie, nelaimīgākie, visvairāk emigrējošie visā ES 25 valstu saimē. Traģiski, ka bērniem Igaunijā ir gandrīz 2 reizes lielāka iespēja izdzīvot nekā Latvijā ( zīdaiņu mirstības atšķirība 2009.g.).

Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju izprast un atzīt savu pilsonisko pienākumu un atbildību pret bērniem, jo bērni ir mūsu nākotne, un šodienas jauniešos mēs redzam rezultātu - gan to, ko esam bērniem spējuši sniegt, gan to, ko neesam darījuši pareizi. Neesot labas izglītības, pieklājības, atbildības, neesot pienākumu. Bet esot tikai tiesības. Daudzi pārmet, ka vainīgi pie visa esot bērnu tiesību jēdziena ieviesēji Latvijā

Tā nav taisnība.

Aicinām Jūs šajā Adventes laikā ar simbolisku svecīti Lūcijai apliecināt mīlestību katram vienam Latvijas bērnam, un apņēmību censties ieraudzīt un uzklausīt katru bērnu, kuram nepieciešama palīdzība, un pārliecināties, ka to patiešām sniedz atbildīgie dienesti.

Novēlam Jums un visiem Jūsu mīļajiem gaišu atlikušo Adventes laiku!

un

Bērnu tiesības un Ziemassvētku aicinājums Latvijas valdībai

Glābiet Bērnus - NVO Bērnu tiesību tīkla prezidējošā organizācija pēdējā Adventes nedēļā nosūtīs tradicionālo Ziemassvētku aicinājumu jaunajai Latvijas valdībai nolūkā atgādināt, ka, pievienojoties ANO Konvencijai par Bērna tiesībām 1991.g. Latvijas valsts atzinusi, ka visu valsts pienākumu klāsta vidū bērnu interešu prioritāte ir neapstrīdams fakts.

Uzskatām, ka Latvijas valdība iepriekšējos gados nav izmantojusi visas tās iespējas, kuras valsts bērniem dod pievienošanās minētajai Konvencijai, kurā noteikti ne tikai dalībvalsts pienākumi darīt visu iespējamo, lai bērniem tiktu nodrošinātas tiesības visās dzīves jomās, bet gan arī dalībvalsts tiesības saņemt nepieciešamu starptautisku atbalstu problēmu risināšanai.

Tādēļ Glābiet Bērnus lūgs iekļaut jaunās valdības Rīcības plānā visus priekšlikumus, kurus organizācija sniedza Ministru kabinetam, atsaucoties ministru prezidenta Valda Dombrovska novembrī izteiktajam lūgumam. Mūsu pārliecība ir, ka iepriekšējās valdības līdz šim nav informējušas ne starptautiskos aizdevējus (SVF, EK), ne Eiropas Savienības vadības institūcijas par patieso bērnu situāciju valstī, līdz ar to zaudējot iespēju saņemt atvieglotākus noteikumus kredītu atmaksai, kas būtu nenovērtējams ieguldījums bērnu un ģimeņu attīstībā. Cik zināms, Latvijas ministrijas joprojām starptautiskā līmenī neafišē vai pat noliedz faktu, ka tūkstošiem bērnu neapmeklē skolu, ir sliktākie galvenie bērnu veselības un labklājības rādītāji un augstākie bērnu mirstības rādītāji ES 25 valstīs. Valsts arī nav izmantojusi iespēju,( pareizāk sakot pildīt pienākumu), savlaicīgi sniegt ANO kārtējo ziņojumu par bērnu stāvokli valstī. Ziņojuma projektā nav atspoguļota ne reālā situācija, ne situācija pārējo ES valstu kontekstā, ne arī tas, ko Latvija būtu paveikusi , lai izpildītu ANO 2006.gada Rekomendācijās ieteiktos uzdevumus bērnu stāvokļa uzlabošanai.

Iepriekšminētais liecina, ka jaunajai valdībai un jaunievēlētajam parlamentam paredzams liels darbs bērnu stāvokļa uzlabošanai par ko minēts arī Glābiet Bērnus priekšlikumos. Minam dažus no tiem, taču visi tie ir būtiski.

NVO Bērnu tiesību tīkls aicina Saeimu un valdību uz sekojošiem neatliekamiem darbiem bērnu labā:

1. Faktiska patiesā bērnu un ģimeņu stāvokļa konstatēšana un starptautisko aizdevēju un citu ārvalstu institūciju informēšana par reālām vajadzībām un iespējām!!!, bet ne pilnīgi dzīvei neatbilstošu iztikas minimuma u.c. eksistences parametru pielietošana, pavērtu ceļu arī uz pārējos, zemāk minētājos sabiedrības priekšlikumos formulēto vajadzību apmierināšanu, kas mazinātu sociālo atstumtību un veicinātu sociālo iekļaušanu,( ne tikai marginālo slāņu, ko pašlaik uztur galīgi noplicinātā t.s. vidusšķira).

2. Augstākās ES - 25 valstīs bērnu un mātes mirstības apturēšanas pasākumu neatliekama iedzīvināšana atbilstoši LU MF un Glābiet bērnus izstrādātajiem priekšlikumiem. Bērnu mirstība Latvijā ilggadīgi ir gandrīz 1.5- 2 reizes augstāka kā Igaunijā!!

3. Ģimeņu ar bērniem "noturēšana" Latvijā - valsts stratēģijas radīšana

8. Atbilstoši ANO Rekomendācijām valdībai pārtraukt apspriest ideju atcelt, bet tā vietā pārskatīt un regulāri palielināt valsts pabalstus ģimenēm ar bērniem korelācijā ar IKP pieaugumu.

9. Nodrošināt ar izglītību ikvienu bērnu:

a. sākot no piecu gadu vecuma ( ceturtdaļai trūkstošās vietas bērnudārzos).

b. identificēt un iekārtot skolā tos 10 - 15 ? tūkstošus bērnu, kuri ir reģistrēti dzimstības reģistrā, bet nav reģistrēti mācību iestādēs.

c. panākt, lai vecāki laikus iekārto skolā tos aptuveni 3% septiņgadīgo bērnu, kuri novēloti uzsāk mācības tikai astoņu gadu vecumā (ANO pārmetums valdībai).

d. saglabāt vietējās lauku skolas vismaz līdz 4.klasītei

10. Nodrošināt reālu pieeju komunikāciju tehnoloģijām bērniem lauku apvidos.

11. Atjaunot pilnā apjomā bērnu profilaktiskās apskates "padomju laiku līmenī" (ortopēds, stomatologs utt.), nodrošināt bezmaksas vakcināciju pret bīstamo ērču encefalītu, ar starptautisku fondu piesaistīšanu.u.c.

Ar pilnu tekstu var iepazīties mājaslapā šeit

Lietotāju raksti