Zvaigznes dienā aprūpes centrā „Alūksne’’ dzied Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis

6. janvārī - Zvaigznes dienā (tas ir laiks no 24. decembra līdz 6. Janvārim Zvaigznes dienai jeb atspīdēšanas dienai, norāda uz procesu, kurā Kristus mūs atkal no sadalītiem cilvēkiem dara par viengabalainiem, vienojot mūsu sirdi un prātu) - koncertu sniedza Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskās draudzes sieviešu ansamblis.

"Mēs ar dziesmām un vārdiem gribam Dievam nest pateicības lūgšanas par šo žēlastības laiku, ko mums ikvienam dod Radītājs. Par svētībām-Mieru, Ticību, Cerību un Mīlestību, bet īpaši par Dieva dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca uz zemes kā mūsu Glābējs un Pestītājs," klātesošos uzrunāja ansambļa vadītāja Aiva Zaķe.

Skanēja pavisam divpadsmit dziesmas (Ir kluss šis laiks, Ziemassvētku stāsts, Nāc, Jēzu nāc!, Šovakar, Ziemassvētku vakarā, Mirdz laukos sniegs, Debesis ir tuvu klāt, Ja sirds ir aizdegusies, Jēzu nāc!, Tas Kungs mans Gans, Vairāk kaut mīlētu!, Jaunais bauslis.) Katru dziesmu ievadīja attiecīgs dzejolis vai rakstu vieta no Bībeles. Ansamblī ir desmit dalībnieces: Gita Lonska, Anna Orlova, Zita Uzkliņģe, Dita Laicena, Arita Lakstīgala, Dzintra Ozoliņa, Alda Kalekaure, Maruta Jakoļevska, Gaida Svārupe un Līvija Karro, taču viņa objektīvu iemeslu pēc koncertā nepiedalījās.

Pēdējie akordi, un tad ciemiņi posās mājup. Šī bija pirmā tikšanās, bet centra iemītnieki piekodināja, lai šis brauciens nebūtu pēdējais, jo dziesmas aizskāra sirdi, prātu un vienoja vienā veselumā. Paldies Apes draudzes dziedātājām un viņu vadītājai! Lai it visām dzīves dienām  ir savs Eņģelis!

Lietotāju raksti