Pie Sisenīša ezera noklīdis suņuks

Pie Sisenīša ezera, jau ilgāku laiku manīts suņuks, kurš pārsvarā uzturas pie svešām mājām. Lūdzam atsaukties, ja ziniet, kam šis suņuks pieder. Tel.29477535

Palīdzēsim ķepaiņiem!