Konstatē vadu zādzību

 Alūksnes novada Kalncempju pagasta Luņķos konstatēts vadu zādzības gadījums. Elektrolīnijā starp balstiem 50 metru garā posmā nogriezti četri alumīnija vadi, kurus policija atrada turpat uz vietas.  Materiālais zaudējums,  līdzekļi, kas jāiegulda elektrolīnijas atjaunošanā, –  207 lati.

Policijas ziņas