Vai Iekšlietu ministrijas struktūru darbinieki ir apdrošināti?

"Tāpat mūsu cilvēki var rēķināties ar medicīnisko palīdzību darba traumas gadījumā un apdrošināšanu nelaimes gadījumiem darbā”,– raksta avīzei (NRA) iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Neatkarīgā policistu arodbiedrība (NPA) no darbiniekiem un to tuviniekiem saņem jautājumus, kuri vēlās zināt, ar kādu normatīvo aktu noteikts darbinieku apdrošināšana nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus.

NPA atgādina, ka 2002.gada 19.decembrī Saeimas plenārsēdē toreizējā deputāte Linda Mūrniece — Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre (JL), sakarā ar grozījumiem likumos, svītrojot no tiem normu, kas paredz darbinieku obligāto apdrošināšanu, teica: „Cienījamā priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Iekšlietu ministrijas ierosinātie grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā un arī divos nākamajos likumos — likumā “Par policiju” un Robežsardzes likumā — ir vērsti uz sistēmas sakārtošanu darbinieku sociālo garantiju jomā, ņemot vērā reālās valsts budžeta iespējas.

Atstājot šajos likumos normu, kas paredz darbinieku obligāto valsts apdrošināšanu, tiktu pieļauta iespēja veikt apdrošināšanu akciju sabiedrībās, kas no valsts budžeta prasītu vairāk nekā miljonu latu. Turklāt atgādinu, ka tā nav uzkrājošā apdrošināšana. Pieņemot tādu kārtību, kā nosaka 10.decembrī (2002.gadā) izdotie Ministru kabineta noteikumi, par vienreizēju kompensāciju Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekam ar speciālo dienesta pakāpi, ja viņa veselībai ir nodarīts kaitējums, likumā paredzēto kompensāciju izmaksām nepieciešami vidēji 113 tūkstoši latu gadā, ko pilnībā nodrošina valsts budžets.
Turklāt, svītrojot no minētajiem likumiem normu, kas paredz obligāto apdrošināšanu, netiek pasliktināts darbinieku stāvoklis sociālo garantiju jomā, jo arī līdz šim viņi faktiski ir saņēmuši tieši vienreizējās kompensācijas par veselībai nodarīto kaitējumu.

Kad mūsu valdība pēc pāris gadiem būs sakārtojusi valsti un tās ekonomiku, Iekšlietu ministrija būs pirmā, kura ierosinās pieņemt likumu par uzkrājošo apdrošināšanu, lai jebkurš iekšlietu iestāžu darbinieks, atstājot dienestu, saņemtu papildu kompensācijas, arī būdams pensijā. Paldies!”.

Kā redzam, tad vēl joprojām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieki nav apdrošināti un par nelaimes gadījumu darbā, pildot dienesta pienākumus, tiem izmaksā vienreizēju kompensāciju, kas nav apdrošināšanas izmaksas. Tāpat mūsu cilvēki var rēķināties ar medicīnisko palīdzību darba traumas gadījumā un apdrošināšanu nelaimes gadījumiem darbā”,– raksta avīzei (NRA) iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Policijas ziņas