Alūksnes novadā ceļus remontēs par Eiropas naudu

Visas Alūksnes novada vēlēšanām kandidējošās partijas sola gādāt par infrastruktūras uzlabošanu un novada ceļu remontdarbiem – gan remontējot esošos, gan asfaltējot grants seguma ceļus. Šiem darbiem piesaistīšot Eiropas fondu naudu.

Tāpat sola saglabāt sabiedriskā transporta kustību. “Ir pagājuši 19 neatkarības gadi, bet tikai dažos mūsu rajona pagastos ir asfaltēti ceļi un tas vairāk ir pagastu nopelns,” pauž Dz.Adlers no SCP.

JL uzsākšot programmu par ciemu centru savienošanu ar asfaltētiem ceļiem uz novada centru. PS iecerējusi attīstīt tūrisma infrastruktūru. Autoceļu sakārtošanā par prioritātēm viņi uzskata ceļu “Alūksne- Liepna” un Alūksnes ielas. “Mūsu rajonā ilgi nav pievērsta uzmanība ceļu kvalitātei. Ja mums būs labi ceļi, arī tūristu interese par mums būs lielāka,” domā S.Vanags.

LPP/LC svarīgi šķiet turpināt novada ceļu sakārtošanu. Par prioritāriem novada ceļiem, ko jāsakārto, viņi uzskata Vidzemes šoseju, ceļu no Alūksnes līdz Apei, ceļu “Liepna- Alūksne” un pierobežas ceļus. “Ir pieejamas Eiropas naudas pašvaldības ceļu sakārtošanai, tādēļ to jāizmanto. Jāturpina Alūksnes iesākto ielu sakārtošanā,” saka L.Sīpols.

Mudinās šķirot atkritumus

Atsevišķas partijas savās programmās ir aktualizējušas komunālos jautājumus. SCP sola nodrošināt taisnīgus maksājumu aprēķinus. Kandidāte Silvija Aizupe atzīst, ka pagastos par siltumu, komunālajiem maksājumiem nevar būt tāds tarifs, kā pilsētā – atšķirībām jāsaglabājas. Dz.Adlers vērtē, ka Alūksnes visvairāk iedzīvotājiem ir sasāpējuši jautājumi par apkuri, jo „Simones” tarifa izmaksas ir tikai palielinājušās. “Pilsētas dome vairākkārt ir investējusi „Simonē” nodokļu maksātāju naudu, lai gan „Simones” piegādātais siltums nav nemaz tik lēts. Protams, trases ir novecojušas, bet jau sen tās vajadzēja remontēt,” uzskata Dz.Adlers.

TB/LNNK nodrošināšot notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši ES normām visos pagastos. ZZS sola atkritumu šķirošanu padarīt par iedzīvotājiem saprotamu un ekonomiski izdevīgu procesu. “Skolēniem pašlaik ir iespēja vākt makulatūru un pretī saņemt otrreizējās pārstrādes papīru. Ko līdzīgu vajadzētu arī citā virzienā,” domā S.Zeltiņa.

TP kandidāte Arita Prižavoite atzīst, ka jāpaplašina to iestāžu klāsts, kur var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem. “Reti kurā pašvaldībā strādā ģimenes ārsts pastāvīgi, tādēļ jāveic dažādi darba un pakalpojumu uzlabojumi feldšeru punktos un aptiekās. Šajā jomā un komunālajai saimniecībai ir iespējas piesaistīt ES naudu. Apjomīgāku projektu var rakstīt, apvienojoties vairākām pašvaldībām,” saka A.Prižavoite.

Vēlēšanu ziņas