Saņem vēlēšanu materiālus

Alūksne 

Rajona vēlēšanu komisijas sanāksmē šodien sadala vēlēšanu materiālus, lai rīt tos varētu saņemt novadu, iecirkņu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji un sekretāri. “Tiks sadalīti visi nepieciešamie materiāli, lai 27.maijā iecirkņi varētu uzsākt darbu dežūrrežīmā.

Katru dienu četras stundas varēs nodot iesniegumus vēlētāji, kuri vēlas balsot savā dzīvesvietā. Būs arī iespēja iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, ar informāciju par viņiem un priekšvēlēšanu programmām. Materiālos ir visa informācija gan par pašvaldību, gan par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, par balsošanas kārtību,” informē rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Baiba Meistere.

Vēlēšanu ziņas