Sola atbalstīt vietējos uzņēmējus

Nedaudz konkrētības ir solījumos par uzņēmējdarbības vides veicināšanu, bet starp solījumiem ir tādi, kas pausti jau pirms četriem gadiem un tā arī palikuši kā ieceres.

JL veidos uzņēmēju konsultatīvo padomi. “Jāzina uzņēmēju viedokli, lai iespēju robežās varētu veiksmīgāk palīdzēt. Diemžēl pašlaik daudzus remontus veic ne Alūksnes novada uzņēmēji un pašvaldības nauda aizplūst uz citām pilsētām,” spriež JL kandidāts Andis Krēsliņš.

ZZS sniegšot atbalstu investīciju piesaistē novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, rīkos apmācības uzņēmējdarbības veicināšanai. “Lai radītu jaunas darba vietas, jāiesaistās ES fondu projektu konkursos. Nedrīkst likvidēt pašvaldību iestādes, jo arī tur ir darba vietas,” saka S.Zeltiņa.

SC uzņēmējdarbību vēlas attīstīt, izmantojot plašo Krieviju un izvēršot šeit ražotnes. LSDSP jaunas darba vietas radīs, attīstot infrastruktūru. Pašvaldības pasūtījumu izpildei, jaunu darba vietu veidošanai, publisko pasākumu apkalpošanai priekšrocības došot novadā reģistrētiem nodokļu maksātājiem. “Gādāsim, lai novadā ikviens interesents varētu attīstīt savu biznesu,” saka I.Ozoliņa.

SCP uzskata, ka novadam jāveicina iespēju lauku zemniekam realizēt savu produkciju, piemēram, izmantojot pašvaldības telpas vai zemi. ”Jāveicina vietējās produkcijas tirdzniecība, patēriņš, jo tā paaugstināsim novada kopproduktu. Novadam ir jāpiedāvā uzņēmējam savas tukšās telpas, lai uzņēmējam tās nav jābūvē no jauna. Ne vienmēr uzņēmējs pats spēj atrast kontaktus ārvalstīs, bet pašvaldība šajā jomā var palīdzēt,” saka Dz.Adlers.

Nost ar “dīvānzemniekiem”

PS veicinās kooperāciju starp uzņēmējiem, zemniekiem saražotās produkcijas pārstrādei un ražošanai. Viņi iecerējuši izvērst akciju “Izvēlies Alūksnes novada preci”, popularizējot vietējo preci vietējiem cilvēkiem. “Būtu jāizveido informatīvs materiāls, kurā reklamēt pašu saražoto. Mūsu mērķis ir veicināt to cilvēku atgriešanos, kuri pašlaik strādā ārzemēs. Plāna tam pašlaik gan vēl nav,” saka S.Vanags.

TP jaunu darba vietu radīšanu veicinās, informējot un izglītojot iedzīvotājus. Šī partija sola arī paplašināt vietējo tirgu vietējās produkcijas realizēšanai. LPP/LC sola novērst nevajadzīgus birokrātiskus šķēršļus uzņēmējiem, piemēram, lai atnākušais uzņēmējs pašvaldībā vienmēr tiktu uzreiz uzklausīts.

TB/LNNK sauklis partijas programmā ir “no “dīvānzemniekiem” par zemturiem”, jo gādāšot par to, lai zemi apstrādā vietējie lauksaimnieki, nevis tā stāv neapstrādāta un pieder tiem, kuri to negrib apstrādāt. “Ir jāatdzimst viensētu sistēmai. Alūksnes novadā jābūt savai nodokļu politikai: mazāki nodokļi, nekā lielajās pilsētās. Novadā jāattīsta privātā partnerība – Alūksnē tas varētu būt saistībā ar Jauno pili un tautas namu,” saka A.Melders. Viņš uzsver, ka pašvaldībai jārada uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, jo veiksmīgs uzņēmējs pēc tam ziedos līdzekļus pašvaldībai svarīgām lietām.

Vēlēšanu ziņas