Solītais pret padarīto 1

Alūksnes novada deputātu kandidātiem ne visi iepriekš solītie darbiņi padarīti

No pašreizējiem pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem daudzi kandidē vēlēšanās atkārtoti. „Alūksnes Ziņas” vētī atsevišķu pašvaldību darboņu paveikto un iepriekš solīto, secinot, ka dažiem solījumi automātiski pārcēlušies no bijušās uz nākamo priekšvēlēšanu programmu.


Starp Alūksnes pilsētas domes deputātiem ir grūtāk izdalīt, kurš ir kura paveiktais darbs, jo par daudz ko pašvaldība lēmusi kopīgi, piemēram, par ūdenssaimniecības projektu, siltumtrašu remontiem, Pilssalas tilta remontu, tomēr katram uzrunātajam gribas daudz ko kopīgo „piekabināt” kā savu.

Kredīts kredīta galā

Alūksnes pašvaldības deputāts Ainars Melders šoreiz kandidē kā partijas „TB/LNNK” pārstāvis un uzdevies par sociāli mazaizsargāto un zemnieku aizstāvi. Jautāts par padarītajiem darbiem, viņš norāda, ka „strādājis Tautsaimniecības komitejā un šajā jomā paveiktie darbi ir redzami arī pilsētā.”

„Mana ideja bija par kredīta ņemšanu pilsētas ielu un ietvju sakārtošanai. Alūksnes novada līmenī ir sakārtota atkritumu saimniecība – rekultivētas mazās atkritumu izgāztuves un izveidots poligons Litenē. Protams, viens nav darītājs, tādēļ paldies pārējiem domes deputātiem par ideju atbalstu. Mana un novadnieka Jāņa Kola ideja bija par stadiona izveidi Pilssalā, jo uzskatu, ka infrastruktūra Pilssalā ir jāsakārto,” saka A.Melders. Vien jāpiebilst, ka vēl joprojām Pilssalā nav cilvēka cienīgu labierīcību.

A.Melders lepojas, ka šajos gados ir uzstādīts rezerves katls pašvaldības akciju sabiedrībā “Simone”, bet aizmirst piebilst, ka šis pašvaldības uzņēmums strādā ar zaudējumiem un joprojām maksā zviedru kredītu, ko paņēma pirms daudziem gadiem, kad A.Melders bija pilsētas vadībā. Pirms 2005.gada vēlēšanām A.Melders solīja, piemēram, samazināt apkures tarifu par 25-30 procentiem, bet tarifs pēdējos gados ir palielinājies. Solīja palielināt pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai, samazinot līdzekļus pašvaldības pārvaldes aparātam – šobrīd pilsētā situācija ir pretēja: sociālajai palīdzībai līdzekļu trūkst, bet aparātam algas būtiski palielinātas.

Gar degunu 10 miljoni

Izbaudījis Alūksnes mēra krēsla labumus, novada domē grib būt arī Tautas partijas pārstāvis Armands Musts. Viņš ir pārliecināts, ka, veidojot politiku īstermiņā, „pēdējos četrus gadus mēs Alūksnē esam tur, kur esam. „Mēs neesam pie lielajiem projektiem, bet to vēro arī lielo partiju vadītāji un ministri. Manuprāt, provizoriskās sekas tam ir mīnus 10 miljoni Alūksnes attīstībai. Sadarbība bija iespējama, bet iekšējās intrigas, ambīcijas, augstprātība starp domes sasaukuma vairākumu tam traucēja,” spriež A.Musts.

Viņš paškritiski atzīst, ka visās nozarēs pilsētā šā iemesla dēļ ir nepadarītie darbi. „TP ”politiskā nauda” ir logu nomaiņa bērnudārzos „Pienenīte”, ”Sprīdītis”, vidusskolā un Jāņkalna ielas 51 jumta nomaiņa. Tā ir mūsu „izsistā” politiskā nauda, bet nākamo soļu šo jautājumu sakārtošanā no nākamā domes mēra Viktora Litaunieka nebija,” saka A.Musts.

Viņš uzskaita, kas veikts katrā izglītības iestādē un kas vēl būs, atzīstot, ka „nekas nenotiek kā uz burvju mājiena”. „Tiesa, bēdu stāsts ir par mākslas skolu – tas ir viens no politiskās tuvredzības scenārijiem, jo šie darbi ir novilcināti,” vērtē A.Musts.

Diemžēl alūksniešiem joprojām nav nosaukumam cienīga tautas nama - arī TP iepriekš solīja gādāt par šīs ēkas remontdarbu turpināšanu. Tiesa, kaut kas ir darīts, bet, piemēram, lielā zāle joprojām ir neremontēta un ēkā joprojām nevar iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem. A.Musts sola, ka taps tehniskais projekts zāles renovācijai un skiču projekts piebūvei – jaunai mēģinājumu zālei. Jautāts, kas ir darīts, lai veicinātu uzņēmējdarbības vidi, A.Musts atzīst, ka šajā jomā pietrūcis politiskās gribas.

Nebija pareizā krāsa

Partijas „Jaunais laiks” pārstāvis Jānis Liepiņš bija līdzšinējos sasaukumos Alūksnes pašvaldībā un nu kā saraksta līderis kandidē atkal. Pie savas partijas padarītajiem darbiem viņš min nojumes ierīkošanu pie Alūksnes Lielajiem kapiem, Pilssalas estrādes sakārtošanu, mākslas skolas jauno telpu daļēju remontēšanu, stadiona remontdarbu uzsākšanu. „Neatjaunojām mazo estrādi kultūras nama skvērā, bet koncepcija par to netika virzīta, jo radās citas idejas,” saka J.Liepiņš. No 2005.gada JL priekšvēlēšanu programmas uz šo gadu pārceļojusi doma īstenot programmu „Vecāki Alūksnei” – iecere laba, tikai četri gadi laikam bija par maz, lai to īstenotu.

„Simones” strādāšanu ar zaudējumiem viņš skaidro ar to, ka nav bijis pietiekams saražotā siltuma patēriņš dēļ siltajām ziemām. „Tā kā JL nebija pareizā „krāsa”, lai gan mērs Viktors Litaunieks pat pārgāja uz Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), pilsētai netika iedalīti līdzekļi, piemēram, siltumtrašu sakārtošanai. Tā ir lielākā netaisnība, kas alūksniešiem nodarīta - dēļ partejiskās piederības garām gājušas daudzas valsts investīcijas,” saka J.Liepiņš.

Izdod grāmatas un būvē halli

Novada domes krēslā grib sēdēt arī partijas „LPP/LC” pārstāvis, Alūksnes rajona padomes un Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols. Viņš uzsver, ka sekmīgs darbs izdodas tikai sadarbojoties, uzticoties komandā. Viņš lepojas, ka popularizēts Liepnas vārds un apkopoti vērtīgi materiāli, iesaistoties nemateriālā kultūras mantojuma projektā, izdota grāmata par Liepnas vidusskolu, remontētas pašvaldības iestādes, piesaistītas valsts investīcijas ar „politiskiem lēmumiem”, sākta Liepnas multifunkcionālās halles būvniecība, piesaistīts Eiropas finansējums pagasta ceļu remontdarbiem.

Arī par darbu rajona padomē viņam svarīga šķiet grāmatas izdošana par rajona pēdējiem 40 gadiem, kā arī sociālā aprūpes centra „Trapene” izveide, jaunu telpu atrašana vakarskolai. „Mūsu rūpju bērns ir sporta bāze „Mežinieki”, ko cenšamies sakārtot. Rajona padome ir īstenojusi daudzus projektus,” saka L.Sīpols. Viņš uzskata, ka vienīgais nepadarītais darbs ir ceļu infrastruktūras nesakārtošana, bet tieši to iedzīvotāji, uzņēmēji gaida visvairāk – turklāt jau gadiem.

Zaļo” nauda novadam

Alūksnes novada domes vēlēšanām kandidē arī ZZS, kurā ir atsevišķu pašvaldību vadītājas. Viena no viņām – Alsviķu pagasta padomes priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa atzīst, ka ZZS piesaistītie līdzekļi redzami Alūksnes rajona vakara (maiņu) neklātienes skolas ēkas remontā, Strautiņu pamatskolas remontos, sociālās aprūpes centrā „Trapene”, Gaujienas pagastā.

„Alsviķu pagastā labie darbi paveikti, jo strādājusi saliedēta komanda. Ir sakārtota infrastruktūra, ir izdevies izkustināt iedzīvotājus no mājām uz kultūras pasākumiem, radītas iespējas interešu izglītībai bērniem, jo ir būtiski radīt iespēju saturīgi atpūsties ārpus darba, skolas. Alsviķos, piesaistot ES finansējumu, ierīkojām ūdens atdzelžošanas iekārtas,” saka S.Zeltiņa.

Komentāri 1

Liepiņa kungs, kādi meli ! Līdz brīdim, kamēr vien A.Melders bija domes priekšsēdētāja vietnieks, Jūs no visas sirds kavējāt skolas būvniecību un apšaubījāt Mākslas skolas kolektīva iniciatīvu ēkas renovācijā. Kā tad jūsu viedoklis tik krasi mainījās pēdējā laikā ? Vai vēlēšanu tuvums ?

pirms 12 gadiem, 2009.06.05 11:50

Vēlēšanu ziņas