SAC ,,Pīlādži” sociālā rehabilitētāja Evija Nudiņa saņem diplomu savā profesijā

27. jūnijā sociālās aprūpes centra ,,Pīlādži’’ sociālā rehabilitētāja Evija Naudiņa saņēma diplomu savā profesijā.

Pirms tam Evija strādāja vairākus gadus mājas aprūpē par aprūpētāju savas tiešās priekšnieces Zandas Porukas vadībā. Tieši viņa bija tā, kura mudināja Eviju mācīties tālāk iegūt 1. līmeņa augstāko izglītību ar kvalifikāciju Sociālais rehabilitētājs. Priekšlikumu atbalstīja arī Regīna KALNIŅA, kura vadīja toreizējo sociālo dienestu.

Sociālās aprūpes centrā ,,Pīlādži’’ Evija sāka strādāt jau kā Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas studente.

Evija ir pateicīga savai ģimenei, vadītājai Lienei ŪBELEI un visam kolektīvam par sapratni un atbalstu studiju laikā.Savā kvalifikācijas darbā Evija izvēlējās rakstīt : brīvā laika aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti kā sociālās rehabilitācijas līdzeklis

Par pamatu ņemot Alūksnes invalīdu biedrību.- Cilvēku ar invaliditāti dzīvē brīvā laika aktivitātēm var būt ļoti nozīmīga loma. Kļūstot par invalīdu, cilvēki zaudē ne tikai veselību vai funkcionēšanas spējas (tādā vai citādā mērā). Viņi bieži vien zaudē ierasto dzīves modeli (darbs, mājsaimniecības pienākumi, dažādas lomas ģimenē), pamazām zūd saikne ar agrākajiem draugiem, kolēģiem un domu biedriem. Līdz ar invaliditātes rašanos bieži samazinās cilvēku ienākumi un līdz ar to arī atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas kļūst ierobežotas, ievadā raksta Evija un turpina: Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

Kā atzīst pati Evija studiju laikā iegūtās zināšanas pielietos darbā.

Jautāta vai turpinās studijas sociālajā darbā Evija atbilde ir tieša: Pagaidām par to nedomāju!


aluksniesiem.lv