Iesniegt sludinājumu portālā

  •  * Uzmanību! Sludinājumus portālā aluksniesiem.lv atļauts ievietot tikai privātpersonām. Visi sludinājumi, kas tieši vai netieši saistīti ar uzņēmējdarbību, tiek kvalificēti kā juridisko personu sludinājumi un tiks dzēsti.
     * Maksas sludinājumi tiek izcelti kopējā saraksta sākumā, kā arī tiem iespējams pievienot līdz četriem attēliem.