Gaida pieteikumus “Apes novada sporta laureātam 2018”

Līdz 15. janvārim Apes novada dome aicina  iesniegt ierosinājumus apbalvošanai “Apes novada sporta laureāts 2018”. Konkursa ietvaros tiks apbalvoti Apes novada labākie sportisti, treneri un sporta darbinieki par augstākajiem sasniegumiem un uzrādītajiem rezultātiem novada, valsts un starptautiskā mēroga sporta sacensībās.

Divpadsmit nominācijas
  Ierosinājumi jāiesniedz saskaņā ar izstrādātu pieteikuma veidlapu, kas pieejama Apes novada mājaslapā, norādot nomināciju. Izvirzītas ir desmit nominācijas: Sportists vai sportiste sporta spēlēs; Sportists individuālajos sporta veidos; Sportiste individuālajos sporta veidos; Labākā sporta komanda (arī stafetes, u.c.); Sportists, sportiste vai ekipāža tehniskajos sporta veidos (velo, moto, auto u.c.); Jaunais sportists (līdz 18 g. vecumam ieskaitot); Jaunā sportiste (līdz 18 g. vecumam ieskaitot); Sportiste veterāne (40 gadi un vecāka); Sportists veterāns (40 gadi un vecāks); Labākais treneris, sporta skolotājs; Gada notikums sportā; Sporta aktīvists, atbalstītājs, sponsors. Pretendenti var būt sporta organizāciju sportisti, kuri attiecīgajā sezonā sasnieguši augstus sportiskos rezultātus, veicinājuši sporta attīstību Apes novadā, popularizējuši Apes novada un Latvijas vārdu pasaulē.

Aktīvi gaida pieteikumus
Apes novada sporta kompleksa administrators, sporta darba organizators Juris Ozoliņš informē, ka  jebkurš iedzīvotājs var pieteikt 2017./2018. gada Apes novada sportistus, kas pierādījuši labus rezultātus sportā olimpiādēs, Latvijas čempionātos un tamlīdzīgi. “Šogad šis ir jauns nolikums, kurā  jebkurš pilsonis var pieteikt vairāk par desmit nominantiem. Pirms tam bija tā, ka pretendentus pieteica sporta darba organizators sadarbībā ar pagastu sporta darba organizatoriem. Tagad es viens to neizlemšu, iesniegtos pieteikumus vērtēs Apes novada domes apstiprināta komisija - pagastu sporta darba organizatori, Apes novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietniece un es. Ja izvērtējot kādā no nominācijām būs vairāki pretendenti, tad godalgosim vienu galvenās balvas ieguvēju. Taču neviens nepaliks nepieminēts. Pieteikumos precīzi jānorāda šī cilvēka sporta sasniegumi. Mums ir labi rezultāti jauniešiem līdz 18 gadiem, tur noteikti būs vairāki pretendenti par kuriem komisijai būs jābalso. Varbūt ir tādi sportisti, kas startējuši un ieguvuši labus rezultātus, bet mēs pat to nezinām. Tāpēc gaidām pieteikumus līdz 15. janvārim,” bilst J. Ozoliņš. Konkursa pieteikumus var iesniegt Apes novada domē, Stacijas ielā 2, vai nosūtot elektroniski: admi[email protected] ar norādi “Konkursam “Apes novada sporta laureāts””. “Apes novada sporta laureāta pasākums 2018” paredzēts janvāra beigās, datums tiks precizēts.

Sports