Godina Alūksnes atbrīvotājus

Skanot patriotiskām dziesmām un dzejas rindām, vakara pie piemiņas akmens Helēnas un Alsviķu ielu krustojumā tika atzīmēta Alūksnes atbrīvošanas 93.gadskārta. Tieši 29.maijā Latvijas brīvības saule uzausa arī Alūksnē.

Godināt Alūksnes brīvības cīnītājus bija ieradusies skolu jaunatne - Alūksnes pilsētas sākumskolas, Alūksnes novada vidusskolas, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bērni kopā ar pedagogiem, NBS Kājnieku skola, Zemessardzes 31. bataljons, jaunsargi, Alūksnes novada pašvaldība un Alūksnes pilsētas iedzīvotāji. “Mūsu tēvu tēvi krita, atkāpās, izveidoja aizsardzības pozīcijas, cēlās, lai atkal cīnītos. Mums ikdienā ir jādara tāpat – pēc neveiksmēm jāceļas un jācīnās. Alūksne tika atbrīvota bez militārām kaujā, taču Alūksni atbrīvoja pašu cilvēku griba būt brīviem. Cilvēki redzēja lielinieku ļaunumu, neatbalstīja to un viņiem pienācās atkāpties. Dzīvosim tā, lai arī mums gribētos cīnīties un uzvarēt,”sanākušos uzrunāja Kājnieku skolas komandiera vietnieks kapteinis Vasīlijs Koļegovs.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers klātesošajiem aicināja nekad neaizmirst brīvības cīnītājus, dziļā cieņā noliekt galvas un pateikties viņiem par drosmi un pašaizliedzību. “Mums, kas dzīvojam šodienas Latvijā, jāatceras, ka brīvība ir trausla un sargājam kā mīļa, dārga dāvana. Atbrīvošanas cīņu dalībnieku sirdīs bija dedzība un enerģija, jo par mūsu valsts brīvību cīnījās gan sirmi vīri, gan pusaugu zēni. Nezaudēsim arī šodien dedzību par savu Latviju, jo mēs esam tik lieli, cik liela mūsu griba,” uzrunā teica Dz.Adlers un pateicās ikvienam piemiņas pasākuma dalībniekam un Uldim Veldrem, kurš allaž turējis cieņā Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.

Vairāk foto šeit .

Sports