Hokejs: februārī un martā - Alūksnes novada 2015.gada atklātais čempionāts 10

"HK Alūksne” aicina visus hokeja entuziastus un interesentus gatavoties jaunajai hokeja sezonai un komplektēt komandu sastāvus „ Alūksne novada 20015. gada atklātajam čempionātam hokejā”, kurš sāksies februārī un turpināsies līdz pat marta beigām.

Turnīrs norisināsies Alūksnes slidotavā (Glika iela 10). 

Pieteikšanās turnīram līdz 1.februārim, sūtot pieteikuma veidlapu uz [email protected]

Plašāka info/uzziņa/jautājumi – [email protected] / 28307005 (Rihards).

Hokeja turnīru organize „HK Alūksne”. Pasākumu atbalsta – Alūksne novada dome.

 Alūksnes novada 2015.gada atklātais čempionāts  NOLIKUMS

1.Mērķi un uzdevumi. Hokeja un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

Amatieru hokejistu meistarības pilnveidošana. Noskaidrot Alūksnes un Apes novada labākās komandas , čempionāta labāko spēlētāju-uzbrucēju, aizsargu un vārtsargu.

2.Vieta un laiks.

2.1. Čempionāts notiek laika posmā no 2015.gada februāra līdz martam, pēc čempionāta apstiprināta spēļu kalendāra.

2.2. Spēles notiek Alūksnes dabīgaja ledus laukuma. Glika ielā 10.


3.Sacensību vadība.

2.1. Čempionātu organizē „HK Alūksne”.

2.2. Galvenais sacensību tiesnesis Rihards Salaks.

2.3. Sekretariāts Gints Teterovskis


4.Čempionāta dalībnieki.

  1. Turnīrā var piedalīties komandas, kuras vēlas un garantē ievērot čempionāta Nolikumu, ir iesniegušas pieteikumu (skat. 1. Pielikumu).

  2. Turnīrā drīkst piedalīties personas, kuras nav jaunākas par 16 gadiem. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem drīkst piedalīties tikai ar vecāku rakstisku atļauju.

  3. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu obligāti jāspēlē ar pilnu sejas masku, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem un jānēsā pilns kakla aizsargs.

  4. Turnīrā nedrīkst ņemt dalību spēlētāji, kuriem pašlaik vai iepriekš ir bijis līgums ar profesionālu hokeja klubu, pēdējos 5 gadus. Spēlētāji tiks individuāli pārbaudīti interneta vietnē www.eliteprospects.com. Punkts neattiecas uz hokeja spēlētājiem 40+ (1973.dz. gads un vecāki), vārtu sargiem un Alūksne un Apes novada iedzīvotājiem.

  5. Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā, kā arī turnīra laikā nav atļauts pāriet citas komandas sastāvā.

  6. Par spēlētāju veselības stāvokli turnīra spēlēs ir atbildīgi paši spēlētāji, apstiprinot to ar parakstu pieteikumā. Jauniešiem par veselības stāvokli atbild vecāki, apstiprinot to ar parakstu.

  7. Izdarīt izmaiņas, atsaukt un pieteikt spēlētājus iespējams pēc pirmā izspēlētā apļa. Drīkst pieteikt papildus ne vairāk kā 3 jaunus spēlētājus komandas sastāvā.

  8. Komandās visiem spēlētājiem ir jābūt vienādos formas kreklos, tiem jābūt numurētiem.

  9. Spēles laikā uz laukuma vienas komandas sastāvā drīkst atrasties 5 laukuma spēlētāji un vārtsargs.

4.10. Ja kādas komandas vārtsargs ir traumēts vai nevar pārstāvēt savu komandu cita attaisnojoša iemesla dēļ, tad komandas pārstāvim ir nepieciešams vienoties ar pretinieka komandu par cita vārtsarga pieteikšanu uz konkrēto spēli. Paziņojot to direktorātam.


Spēļu rīkošanas kārtība (var tikt mainīta atakrībā no komandu skaita)

 1. Čempionāta spēles notiek saskaņā ar Starptautiskās Ledus Hokeja Federācijas ( IIHF) un šī nolikuma noteikumiem .

 2. Alūksne novada atklātais čempināts hokeja notiek 2 (divos) posmos:

  1. Pirmajā posmā komanda katra ar katru sacenšas pēc apļa sistēmas – riņķa turnīrā. Tiek izspēlēti divi apļi.

  2. Otrajā posmā notiek izslēgšanas turnīrs - spēlē komandas, kuras izcīnīja pirmās četras vietas.

  3. Izslēgšanas turnīrā ( pusfinālā) sacenšas četras komandas, 1 vieta ar 4 vietu, 2 vieta ar 3 vietu, noskaidrojot divas fināla komandas.

  4. Finālā komandas spēlē līdz vienai uzvarai.

  5. Mazajā finālā, par trešo vietu, tiekas pusfināla zaudētājas komandas.

  6. Ja izslēgšanas turnīra spēles pamatlaikā fiksēts neizšķirts rezultāts, tad uzvarētājs tiek noteikts ar pēcspēles metienu palīdzību.

 3.  Spēles laiks ir 3 periodi pa 12 minūtēm tīrā laika. Pārtraukums starp periodiem 3 min. Pēc katra perioda komandas mainās laukuma pusēm.

 4. Spēļu kalendāru sastāda galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto komandu skaita. Sastādīto spēļu grafiku izsūta visām komandām 3 dienas pirms turnīra uzsākšanas.

 5. Spēļu atcelšana un/vai pārcelšana notiek iepriekš saskaņojot ar pretinieku komandu un turnīra organizētājiem (T.28307005).

 6. Spēļu atcelšana vai pārcelšana notiek ne vēlāk kā 24h pirms plānotā spēles sākuma. Ja saskaņošana nenotiek prasītajā laikā komandai tiek piešķirts zaudējums W:0.

 7. Atcelt vai pārcelt spēles drīkst lūgt tikai 2 reizes visa čempionāta laikā.

 8. Par Nolikuma neievērošanu vai neierašanos uz spēli vai atteikšanos turpināt spēli, komandai ieskaita zaudējumu W:0.

 9. Turnīra organizatori neatbild par spēļu laikā iegūtajām traumām.

 10. Disciplinārie sodi un diskvalifikācija:

- spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli galvenais tiesnesis ir tiesīgs izslēgt no turnīra;

- par tīšu provocēšanu un kautiņa izraisīšanu spēles laikā vai stundu pēc tās turnīra galvenais tiesnesis ir tiesīgs izslēgt no turnīra;

- ja komanda neierodas uz spēli, tai jāapmaksā izdevumi (20 eur), kas saistīti ar spēles organizāciju - ledus kopšanu;

- gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem galvenais tiesnesis.


6. Apbalvošana

Čempionāta 1 – 3 vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un spēlētājus ar medaļām. Paredzētas arī pārsteiguma balvas.


7.Disciplinārie sodi un diskvalifikācija.

7.1.Komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:w un piespriests naudas sods sekojošos gadījumos:

7.1.1.Ja komanda neierodas uz spēli ( sods 20 Eur).

7.1.2.Ja spēle tiek pārtraukta komandas spēlētāju vai komandas vadības nedisciplinētības dēļ ( sods 20 Eur). Atkārtotas nedisciplinētības gadījumā (ja spēlētāji atstāj rezervistu soliņu spēles laikā un izlec laukumā), komanda tiek diskvalificēta.

7.1.3 Ja komanda aiziet no laukuma- komandai ieskaita zaudējumu 0:w.Komanda maksā sodu 30 Eur.

7.2.Disciplināro sodu nolikumu skatīt pielikumā.

7.3.Par komandas neierašanos uzskatāma :

7.3.1 Ja ieradušies mazāk nekā 6 spēlētāji ieskaitot vārtsargu.

7.3.2.Komandas neierašanās laukumā 10 minūšu laikā pēc tiesneša svilpes ,kas aicina komandas uz laukuma.(Ja iepriekš nav paziņots par kavējuma iemeslu.)

7.4.Komanda tiek izslēgta no čempionāta sekojošos gadījumos:

7.4.1.Pēc otrās neierašanās uz spēli;

7.4.2.Par rupjiem sporta ētikas, sacensību organizācijas un disciplīnas pārkāpumiem;

7.5.Lēmumu par spēlētāju diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu no čempionāta pieņem direktorāts.

7.6 Komandai, kura izstājās no čempionāta, tiek ieskaitīti zaudējumi 0:w,ja tā ir nospēlējusi 50% no paredzētā spēļu skaita. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

7.7.Komandai piespriestie naudas sodi jāsamaksā līdz komandas nākamajai spēlei. Par visām soda naudām atbild komandas vadība. Komandai aizliegts piedalīties spēlē, kamēr nav samaksāta soda nauda. Soda nauda iemaksājama direktorātam.

7.8. Nolikumā neparedzētie sodi tiek izskatīti atsevišķi. Automātiski izlaižot vienu spēli, kas tiek skaitīta kopskaitā.

7.9.Komandu iemaksātā soda nauda un dalības maksa tiek izlietota tikai čempionāta organizēšanai un tiesnešiem.

8.Sacensību tiesneši.

7.1Katru spēli apkalpo divi tiesneši.

7.2.Par tiesnešu norīkošanu un tiesāšanas kvalitāti atbild sacensību Galvenais tiesnesis.

7.3.Tiesnešu lēmumi spēļu laikā ir galīgi un tos nevar apstrīdēt ne spēlētājs, ne komandas vadība.


9.Protesti.

8.1.Komandai ir tiesības pēc spēles beigām informēt spēles tiesnesi par protesta

Iesniegšanu.

8.2.Protestu rakstiskā formā iesniedz ne vēlāk kā 1 stundas laikā, pēc spēles beigu

signāla.

8.3.Direktorāts sasauc disciplināro komisiju, kura izskata protestu 1 stundas laikā

Pēc saņemšanas.

8.4.Protests netiek izskatīts sekojošos gadījumos:

8.4.1. Nav iesniegts noteiktā laikā;

8.4.2.Ja nav iesniegta ķīlas summa 10 Eur apmērā. Par nepamatota protesta

Iesniegšanu, jeb protesta noraidīšanas gadījumā 10 Eur ķīlas nauda paliek

Čempionāta balvu fondā.

Disciplināro sodu nolikums.

Pārkāpums Sods

 1. Divi noraidījumi vienā spēlē uz 10 min.

Jāizlaiž 1spēle.

 1. Tīša hokeja nūjas vai tās daļas mešana pret spēlētāju, tiesnesi, skatītājos.

Diskvalifikācija uz 1 gadu.

 1. Kautiņa iniciatoram laukumā, kuru noraida līdz spēles beigām.

Jāizlaiž 1 spēles

 1. Kautiņa iniciatoram ārpus laukuma.

Diskvalifikācija 1 gadu.

 1. Piedalīšanās kautiņā spēles laikā, nometot cimdus.

Jāizlaiž 1 spēles.

 1. Apvainojoši žesti spēles laikā, vai pēc kas vērsti pret tiesnešiem kas apkalpo spēli, spēlētājiem, skatītājiem.

Jāizlaiž 1 spēles.

 1. Par necenzētu vārdu izteikšanu jebkam pirms spēles vai pēc spēles, pret tiesnešiem.

Jāizlaiž 1 spēle.

 1. Par tīšas ripas mešanu uz tiesnešiem vai citām oficiālām personām.

1 gada diskvalifikācija.

 1. Par pretinieku spēlētāju tīšu traumēšanu- uzbrukums no aizmugures, durošs sitiens ar nūjas galu, uzbrukumi galvas, kakla rajonā.

Jāizlaiž 1 spēles.

 1. Par tīšu sitienu pretiniekam ar galvu, kāju, nūju.

1 gada diskvalifikācija.

 1. Par nepieteikta vai neatļauta, spēlētāja piedalīšanos spēlē.

Komandai zaudējums un soda nauda 30 Eur.

 1. Ja spēlētājs atkārtoti pārkāpj noteikumus, kuros tiek piemērota diskvalifikācija uz 3 un vairāk spēlēm, spēlētāji tiek diskvalificēti uz 1 gadu.

Diskvalifikācija uz 1 gadu.


Pielikums Nr.1.

Apstiprinu

Galvenais sacensību tiesnesis

Rihards Salaks

2015. gada __. ________
_______________ KOMANDAS

PIETEIKUMS

Alūksne novada atklātajam čempionātam hokejā

Alūksnes novada 2015.gada atklātais čempionāts hokejā”

2015. gada __. ____________
N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas gads

Pozīcija

laukumā

Paraksts vai ārsta apliecinājums par veselības stāvokļa atbilstību

(paraksta uzsākot turnīru)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.Komandas pārstāvis _____________ tālr. nr. _____________

e-pasts _________________


Komentāri 10

Raimonds

Mazliet tracina tā spēļu atcelšana-???

pirms 6 gadiem, 2015.01.28 16:15

SS

Paskaties kada persona ir sekretariata un visu sapratisi. Nez vai cekus ari dos par naudas iekasesanu un kam tiks ta nauda

pirms 6 gadiem, 2015.01.29 10:50

uldis

cik tad sogad bus komandu? 2 vai 3 laakaja gadijuma

pirms 6 gadiem, 2015.01.28 22:29

nu

taisi savējo, būs vairāk :)

pirms 6 gadiem, 2015.01.29 09:13

Dzintars Salaks

ceram uz vismaz četrām, tā ir šī brīža prognoze...... būs vairāk arī priecāsimies
Ape. Maliena, Alūksne 2 komandas, gribētos Strautiņi+ zeltiņi?, iespējams žīguri???, Balvi???

pirms 6 gadiem, 2015.01.29 13:38

Organizatoriem

Tikai Alūksnes novada? Bet, kur tad Alūksnes un Apes novada, kā iepriekšējos gados??? Vai tad šogad Alūksnes klubam tas nebija jāorganizē???

pirms 6 gadiem, 2015.01.29 11:55

Dzintars Salaks

Jautājumi iekļauj atbildes - : Tikai Alūksnes novada?- Jā. Bet, kur tad Alūksnes un Apes novada, kā iepriekšējos gados??? - spēlejam kopā. Vai tad šogad Alūksnes klubam tas nebija jāorganizē??? - rīkojam, veicam dalībnieku aptauju aicinam visus kuri vēlas uzspēlēt lai tuvākajās dienās varētu sākt..... nu cik būs tik būs....

pirms 6 gadiem, 2015.01.29 13:30

Sports