„Pārrobežu bumba” veicina sporta meistarību

Oktobra sākumā Veru apriņķa Lasvā, Kaapa skolā notika volejbola treneru apmācības, bet pēc nedēļas – seminārs volejbola tiesnešiem. Šie divu dienu semināri bija iekļauti Latvijas- Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr. EU 30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežas reģionā caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta aktīvistiem Igaunijā un Latvijā”, kura saīsinātais nosaukums ir „Cross Border Ball”. Tajā kā partneri piedalās arī Alūksnes un Apes novads.

Savā pieredzē dalījās kvalificēti Igaunijas volejbola treneri, kuriem ir lielas zināšanas šī sporta veida apmācībā. Viņi atzina, ka volejbols Igaunijā ir nacionālā spēle. Par dažādiem kombinētajiem uzdevumiem, aizsardzības spēli un tehnikas „slīpēšanu” volejbolā stāstīja R. Jeenas, kurš ir Igaunijas volejbola treneru padomes priekšsēdētājs.

Savukārt tādus elementus kā pārtveršanu, dubulto bloķēšanu un taktikas uzlabošanu , serves taktiku un uzbrukuma spēli treneriem pilnveidot palīdzēja Veru volejbola kluba galvenais treneris M. Mett.

Volejbola spēli – paraugtreniņu semināra dalībniekiem demonstrēja Veru pilsētas izlases komanda, kas piedalās augsta ranga turnīros.

Valsts kategorijas tiesnesis A. Käpa informēja par jaunākajām izmaiņām volejbola sacensību noteikumos. Psihoterapeita R. Sepp vadībā tika pārrunātas galvenās veselības problēmas, kādas bieži vien rodas jaunajiem volejbola spēlētājiem. Svarīga nozīme volejbolistu izaugsmē ir spēka treniņiem. Par to, kā tos plānot bērniem un pieaugušajiem, savā pieredzē dalījās Tartu volejbola kluba „Pereleib” fitnesa studijas treneris P. Päll.

Šajā seminārā piedalījās arī Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta skolotāja Aija Latika. ”Pirmo reizi piedalījos tik augsta līmeņa kursos, un esmu gandarīta! Guvu daudz vērtīgu jaunumu, kuri man ļoti noderēs treneres darbā”, saka Aija. „Uzstājās kvalificēti lektori, kuri ne tikai pamatīgi izskaidroja volejbola spēles teoriju, bet arī lika semināra dalībniekiem praktiski izpildīt vingrinājumus.” A. Latika, kuras trenētā Apes meiteņu volejbola komanda ir viena no labākajām rajonā, īpaši interesējusies par meiteņu treniņiem. „Nav mazsvarīgi, lai viņas sasniegtu ne tikai labus rezultātus sporta laukumā, bet būtu izturīgas arī dzīvei. Būtiski ir tas, ka treniņiem jābūt intensīviem, iedvesmojošiem, disciplinētiem, tad arī var gaidīt labus rezultātus spēlēs.”

Projekta nākamajā aktivitātē -volejbola tiesnešu seminārā apmācības vadīja gan igauņu, gan latviešu starptautiskās klases treneri - Toomas Murulo un Kaspars Timermanis. Dalībnieki tika informēti par izmaiņām volejbola spēles noteikumos, protokola un oficiālās rezultātu lapas noformēšanā. Sīki tika pārrunāti tiesnešu un līnijtiesnešu pienākumi, kā arī oficiālie roku signāli spēlē. Par spēles noteikumiem tika veikts teorētiskais tests. Arī šajā seminārā ievērojams laiks tika veltīts praktiskajām nodarbībām. „ Mainoties ar uzdevumiem, tiesājām igauņu augstākās līgas treniņspēli, kur sacentās „Shenker” līgas komandas- Baltijas valstu līgas dalībnieces,” stāsta viens no semināra dalībniekiem - Apes vidusskolas jaunās sporta zāles administrators, sporta skolotājs Juris Ozoliņš. „Šādi kvalifikācijas paaugstināšanas kursi ir ļoti reti, tādēļ ir pozitīvi, ka projekta ietvaros varam uzzināt visu jaunāko, kas jāzina šī sporta veida tiesnešiem. Pēc semināra mums atsūtīja apjomīgos jaunākos starptautiskos noteikumus, kuri ietver gan tiesnešu ētiku, gan strīdus momentu risināšanu spēlē. Mums tika piedāvāta iespēja arī turpmāk paaugstināt savu kvalifikāciju, kārtot pārbaudījumus, kā arī perspektīvā tiesāt Latvijas mēroga sacensības”.

Turpinoties projekta aktivitātēm, 24. un 25. oktobrī Veros , Parksepa sporta hallē notiks apmācības basketbola spēļu tiesāšanā. Arī šajā seminārā dalībnieki pārrunās ne tikai teorētiskas lietas , bet piedalīsies arī praktiskos treniņos un analizēs spēles, lai pēc tam ar iegūtajām zināšanām varētu palīdzēt sporta sacensību vadīšanā.

Sports