Veselības ekonomikas centrs publicējis veselības statistikas gadagrāmatu

Veselības ekonomikas centrs ir publicējis „Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatu 2009” – šis ir 11. izdevums ikgadējai veselības jomas statistikas gadagrāmatai. Tā tiek veidota ar mērķi nodrošināt ikvienam interesentam pieeju apkopotajiem Latvijas iedzīvotāju veselības un veselības aprūpes statistikas datiem.

Gadagrāmatā iekļauta plaša statistiskā informācija par Latvijas iedzīvotāju veselību – dati, kas raksturo jaundzimušo, bērnu un pusaudžu veselības stāvokli, iedzīvotāju saslimstības un mirstības rādītāji. Izdevumā publicēti arī dati par veselības aprūpi – ambulatorās, stacionārās, neatliekamās veselības aprūpes pakalpojumiem, mātes un bērna veselības aprūpi.
Jāatzīmē, ka šajā gadagrāmatā ir iekļauta jauna nodaļa par valsts kompensētajiem medikamentiem – tajā publicēti zāļu patēriņa dati, kā arī sniegts skaidrojošs ieskats Kompensējamo zāļu iegādes sistēmā.

Veselības ekonomikas centra Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Lapiņa informē, ka  gadagrāmatā 2009.gada veselības statistikas dati ir salīdzināti arī ar iepriekšējo gadu datiem un katras nodaļas sākumā sniegts konspektīvs pārskats par situāciju attiecīgajā veselības vai veselības aprūpes jomā.

Ar gadagrāmatu varat iepazīties Veselības ekonomikas centra mājas lapā www.vec.gov.lv sadaļā „Sabiedrības veselības statistika un pētījumi”.

Veselība