Aicina domāt par māju remontiem

SIA “Alūksnes nami” padomes sēdē tika secināts, ka vasarā paredzētie remontdarbi ir veikti. Padomes priekšsēdētājs Edvīns Fricis Svars ir apmierināts ar darbu izpildi.

“Labots jumts mājai Pils ielā 38, jumta segums Malienas ielā 2 un Torņa ielā 11, kur arī siltinātas gala sienas, siltinātas sienas namam Brīvības ielā 19, veikta sienu apdare ēkai Apes ielā 6, daļēji nomainīti iekšējie stāvvadi mājā Torņa ielā 13, pārmūrēti skursteņi Pilsētas bulvārī 2 un Pilsētas bulvārī 7, Mežinieku ielā 5, Helēnas ielā 43 un Lielā Ezera ielā 1a, kā arī veikti citi darbi. No maija līdz augustam izpildīti darbi par 67 945 latiem,” informē SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Mihails Kosinovs.

Viņš norāda, ka māju iedzīvotāji ir izvēlējušies dažādus finansēšanas risinājuma veidus. Tiek ņemti kredīti, palielināta apsaimniekošanas maksa vai izmantoti iekrātie apsaimniekošanas maksas līdzekļi. E.F.Svars aicina arī citu māju iedzīvotājus domāt par nākamajā vasarā veicamajiem remontiem un to finansēšanas iespējām.

Alūksnes domes informācijas aprites speciāliste Evita Aploka norāda, ka māju apsaimniekotājs ir vienojies ar siltumenerģijas piegādātāju a/s “Simone”, ka katrā siltummezglā ieviesīs pārbaužu žurnālu. Tiesības veikt pārbaudi siltummezglā būs SIA “Alūksnes nami”, a/s “Simone” pārstāvjiem un māju vecākajiem.

Vietējās ziņas