Aicina pieteikt vakances "Ēnu dienai"

Mājaslapā "www.enudiena.lv" sākusies "ēnu devēju" pieteikšanās un vakanču reģistrēšana "Ēnu dienai", kas turpināsies līdz 31.janvārim. Skolēnu pieteikšanās vakancēm "Ēnu dienai" būs iespējama no 22.janvāra līdz 31.janvārim. Akcijā kā "ēnu devējs" aicināts piedalīties ikviens uzņēmums, organizācija vai institūcija, bet par "ēnu" var kļūt ikviens 1.-12.klašu skolēns.

Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement - Young Enterprise Latvija" sadarbībā ar "Swedbank" aicina Latvijas darba devējus piedalīties ikgadējā karjeras izglītības akcijā "Ēnu diena", kas notiks 12.februārī. Šogad īpaši aicināti akcijā iesaistīties nozaru līderi un uzņēmēji, lai stiprinātu Latvijas jauniešu uzņēmību un iedvesmotu uzņēmējdarbībai.

"Pētījumi liecina, ka 2020.gadā, iespējams, nebūs aktuālas tās profesijas, kādas tās ir šodien. Taču nemainīgas un svarīgas paliks uzņēmējspējas - spēja būt apķērīgam un piemēroties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, apgūt jaunas lietas, veiksmīgi sevi prezentēt darba tirgū un nepieciešamības gadījumā radīt pašam sev darba vietu," norāda "Junior Achievement - Young Enterprise Latvija" Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

"Ēnu diena" ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un četru līdz sešu stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Karjeras izglītības akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum nākotnē, kā arī demonstrētu saikni starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus jēgpilni pievērsties mācībām.

Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Latvijā "Ēnu diena" ir biznesa izglītības biedrības "Junior Achievement - Young Enterprise Latvija" reģistrēta preču zīme. Akcija Latvijā tiek organizēta jau kopš 2001.gada.

Vietējās ziņas