Aicina uz Lielo talku 6

Pēc nedēļas, 24.aprīlī, arī Alūksnes un Apes novados iedzīvotāji, iestāžu un uzņēmumu darbinieki piedalīsies Vislatvijas Lielajā talkā, lai sakoptu vairāk nekā 40 dažādas publiskas vietas.

Alūksnes novadā Lielās talkas koordinators ir pašvaldības ainavu arhitekts Agris Veismanis, taču katrā no talkas norises vietām būs atbildīgais, pie kura talkotāji varēs saņemt speciālos Lielās talkas maisus. Cimdi gan šogad jāsarūpē pašiem.

Visvairāk talkotāju – Alūksnē
“Alūksnes novadā visvairāk talkošanas vietu būs Alūksnē – tur sestdien būs iespējams doties sakopt bijušo dzelzceļu no Rīgas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Tālavas meža parku Malienas ielā, Pilssalu, teritoriju Pils un Pleskavas ielu krustojumā, kā arī teritoriju aiz sociālās aprūpes centra „Alūksne”. Visās šajās vietās strādās Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki, aicināti pievienoties arī Alūksnes iedzīvotāji,” saka Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Arī vairākas valsts iestādes un uzņēmumi ir izteikuši vēlmi piedalīties Lielajā talkā. Kājnieku skola strādās Garnizona kapos, sakops ezertaku gar Alūksnes ezera krastu un kopā ar sociālās aprūpes centra „Alūksne” darbiniekiem vāks atkritumus aiz pansionāta. Alūksnes mežniecība strādās Helēnas parkā. “Aicinām arī citus kolektīvus pievienoties Lielajai talkai Alūksnē! Par iespējamajām talkas vietām lūdzam interesēties pie A.Veismaņa pa tālruni 22028275,” rosina E.Aploka. Savukārt Alūksnes skolu kolektīvi strādās jau 23.aprīlī un pirms tam, sakopjot Melluma apkārtni, Lazdu kalniņu, Mācītājmuižas parku, teritoriju Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas apkārtnē, biatlona trasi, Jāņkalniņu, teritoriju ap Alūksnes vidusskolu un bijušo ābeļdārzu blakus tai. Arī vairākas pagastu skolas talkos jau 23.aprīlī.

Sakops pagastu centrus
Talkas notiks arī pagastos. Alsviķu pagastā strādās topošās estrādes apkārtnē, pie pirmsskolas izglītības iestādēm „Saulīte” un „Zemenīte”. Annas pagastā iedzīvotāji aicināti sakopt pagasta centra teritoriju. Ilzenieši varēs pievienoties talkai muižas parkā un alus brūža apkārtnē. Jaunalūksnē būs vairākas talkas vietas – pie Alūksnītes upes iztekas, pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” teritorijā, Buholca piemiņas vietā, Bejas un Kolberģa centros. Jaunannas pagastā iedzīvotāji aicināti piedalīties pagasta centra, Zaķu salas un atpūtas takas sakopšanā. Jaunlaicenē pagasta ļaudis varēs piedalīties muižas parka un senkapu sakopšanā, Kalncempjos - sakopt pagasta centra teritoriju, Liepnā - pagasta centra teritorijas, kā arī izgāztuves „Aizupe” sakopšanā. Savas skolas apkārtni, kā arī pagasta kapsētas sakops Liepnas internātpamatskolas kolektīvs.

Talkā gaida arī iedzīvotājus
Malienas pagastā sakops Dambītes teritoriju un pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” apkārtni. Mārkalnē - pagasta iestāžu apkārtni, pagasta centru, teritoriju ap attīrīšanas iekārtām, pagasta autoceļu Mārkalne - Ezīšava, Vecagas – Cirakalns - Šūpalas, valsts autoceļu Mārkalne - Augure un Kolberģis - Ponkuļi (posmā no Lāzberģa līdz Mārkalnei) ceļmalas. Savukārt Mālupē kops kapsētas apkārtni. Pededzē iedzīvotājus aicina iesaistīties pagasta centra un estrādes teritorijas sakopšanā. Veclaicenē talkos Korneta parka apkārtnē, pagasta centra un estrādes teritorijā, kā arī pie Veclaicenes skolas. Zeltiņos talka noritēs bijušajās PSRS kodolraķešu bāzes teritorijā, Ziemera pagastā iedzīvotāji varēs piedalīties Māriņkalna un Ziemera centra teritoriju sakopšanā. “Atkarībā no nepieciešamības, visur vāks atkritumus, izgriezīs koku zarus, izcirtīs krūmus un veiks citus darbus,” saka E.Aploka un aicina ikvienu novada iedzīvotāju pievienoties Lielajai talkai.

Komentāri 6

Katru gadu nokopj vienas un tās pašas PAŠVALDĪBAI piederošas zemes. Faktiski tiekam aicināti sliktam saimniekam veikt sētnieka darbu. Un tā gadu no gada...

pirms 11 gadiem, 2010.04.18 21:08

Veletos uzzinat,kuras vietas drikstes aizvest atkritumus Aluksnes pilseta?

pirms 11 gadiem, 2010.04.18 10:27

Es katru pārdienu vācu pudeles, čipsu pakas un citus atkritumus, kurus izmet ceļa mālā gar manu maju. Tad gan neviens man talkā nenāk. Tā pie tam vēl skaitās pilsētas teritorija, kuru būtu jāsakopj sētniekam.

pirms 11 gadiem, 2010.04.17 15:29

andrejs.

Nu lielie komentētāji,vai jūs arī nāksiet talkā?,vai tikai ar muti protat braukt.

pirms 11 gadiem, 2010.04.17 14:15

Vietējās ziņas