Aicina uz NVO forumu

Trešdiena 13.oktobrī Alūksnes administratīvās ēkas lielajā zālē norisināsies NVO forums Vidzemes nevalstiskajām organizācijām - „Sabiedrības līdzdalība un NVO pašvaldībās”.

Alūksnes un Apes novada fonda Informācijas aprites speciālisteIndra Levane informē, ka forumā piedalīsies Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins, Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite, Alūksnes novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa, Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālās struktūrvienības vecākā referente Anita Romānova, kā arī pārstāvji no Cēsīm, Gulbenes  un citām vietām.
 
Pasākuma laikā „Labās prakses piemērus” prezentēs biedrības „Sateka” (Gulbene) valdes locekle Daiga Gargurne, biedrības „Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubs ”Velo”” vadītājs Guntis Kozilāns, Interešu izglītības programma jauniešiem - Jauniešu kluba „The Others” vadītāja Uva Grencione , Apes, Virešu, Ilzenes, Ziemera pārstāvji.

"Vēlamies, lai foruma rezultāts būtu pamats kvalitatīvai sadarbībai un jauniem NVO kopprojektiem, tiktu dots impulss NVO līdzdalībai reģiona un vietējās politikas plānošanā, kā arī tiktu veicināta dažādu sektoru sadarbība," klāsta foruma organizatori.

Pieteikties forumā biedrības, nodibinājumus, reliģiskās organizācijas, neformālās sabiedrības grupas, arodbiedrības, pašvaldības, uzņēmēji un citi interesenti var vēl līdz 12.oktobrim.  

Vietējās ziņas