Aicina vērtēt lauksaimniecības politiku

Visas sabiedriskās organizācijas līdz 25.janvārim tiek aicinātas izteikt savu viedokli par to, kādai vajadzētu būt kopējai lauksaimniecības politikai Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa informē, ka iecerēta reforma, lai uzlabotu lauksaimniecības nozares konkurētspēju un efektivitāti, atbildot uz stratēģijā “Eiropa 2020” definēto nākotnes redzējumu. Dokumentā apstiprinātas trīs turpmākās reformas iespējas. Nākamā gada pavasarī būs zināmi izteikto priekšlikumu rezultāti.

Savu viedokli un priekšlikumus var izteikt Eiropas Komisijas mājas lapā internetā.

Vietējās ziņas