Aizritējis Alūksnes novada vidusskolas 9. klases izlaidums

 Izlaidumi Alūksnes novada skolās šogad bija savādāki nekā citreiz. Citās tie organizēti tikai skolēniem, svinīgi izsniedzot atestātus, bet citās, kā, piemēram, Alūksnes novada vidusskolā, 9. klases izlaidums notika kopā ar vecākiem, ievērojot distanci ar citiem svētku dalībniekiem.


Vietējās ziņas