Alsviķos tiekas ar deputātiem

Iedzīvotājiem rūp sava pagasta attīstība un darba vietas tajā

Draudzīgā gaisotnē otrdienas pēcpusdienā aizritēja Alsviķu iedzīvotāju tikšanās ar Alūksnes novada domes deputātiem un darbiniekiem. Alsviķieši interesējās par budžetu, centralizētās grāmatvedības ieviešanu, algām, attīstību un citiem jautājumiem.

Iztaujā par algām

Domes priekšsēdētājs Aivars Fomins atzina, ka iedzīvotāji nav informēti par daudziem pašvaldības jautājumiem, lai arī tiek rīkotas šādas sapulces. Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova skaidroja, ka šā gada budžets tika veidots ar 8 procentu samazinājumu, bet jau no augusta apmeklēs skolas un bērnudārzus, lai izvērtētu gatavību jaunajam mācību gadam un vajadzības. “Centīsimies apzināt visu iestāžu vajadzības pa nozarēm. Šobrīd novadā izstrādā vairākus veidus, kā centralizēt grāmatvedību, par ko deputāti diskutēs komitejās. Lielajos pagastos plānots grāmatvedību atstāt uz vietas, aktuāls jautājums pašlaik ir par mazajiem pagastiem,” sacīja J.Čugunova.

Iedzīvotāji taujāja par algu palielināšanu domē un vai arī pagastos gaidāma algu pārskatīšana. J.Čugunova skaidroja, ka izpilddirektora darba alga kopumā ir samazināta par 32 procentiem, nodaļu vadītājiem – vēl par 10 procentiem kopš vasaras. “1.maijā domē stāsies spēkā jaunais Darba samaksas nolikums, kas paredz algu samazinājumu,” sacīja J.Čugunova, bet A.Fomins piebilda, ka tagad būs izskaustas neadekvātās algas, kad līdzīga darba darītāji novadā saņēma atšķirīgu atalgojumu. Deputāte Sandra Zeltiņa precizēja, ka alga palielināsies deputātiem, kas vada komitejas.

Interesējas par attīstību

Vai novadā sākts darbs pie attīstības plāna un ko paredzēts iekļaut Alsviķu attīstībai? A.Fomins uzsvēra, ka pašlaik uz Attīstības nodaļas vadītāja amatu ir izsludināts konkurss, jo esošās vadītājas darbs neapmierināja. Ir izsludināts konkurss arī uz teritorijas attīstības speciālistu vietām, kas strādās pagastos un būs pārvaldes vadītāja “labā roka”. “Teritorijas speciālistu uzdevums būs atslogot pārvaldes vadītāju, jo viņš nevar būt kompetents visos jautājumos. Speciālista uzdevums būs pārzināt lauksaimniecības, teritorijas attīstības, uzņēmējdarbības jautājumus un Eiropas fondu apguvi. Vadība un kontrole būs vadītāja ziņā, konsultēšana un informēšana – attīstības speciālistam, bet par konkrētās teritorijas attīstību viņiem būs jāgādā kopīgi,” sacīja domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.

Iedzīvotāji interesējās, vai nākotnē nav plānots likvidēt kādu iestādi? Deputāti uzsvēra – nevienu mācību iestādi novadā tuvākajā laikā nelikvidēs, bet katrai skolai ar izglītības kvalitāti jāpiesaista bērni, nevis jāpārvilina no skolas uz skolu. A.Fomins norādīja, ka nesen pašvaldība aktīvi iestājās par to, lai novērstu Alsviķu profesionālās skolas iespējamo likvidēšanu. Šī skola valstī pastāvēs un nākamgad pat apgūs Eiropas fondu finansējumu. Tika jautāts, kas tagad notiek SKII “Strautiņi” ēkās? A.Fomins pauda nožēlu, ka valsts to nevēlējās nodot novada pašvaldībai. Pašlaik atsevišķus audzēkņus no Naukšēnu skolas joprojām ved uz Strautiņiem, kur tos uzmana un ēdina, jo Strautiņos ir karceris. Savukārt par aktualitātēm sociālajā jomā stāstīja Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa.

Vietējās ziņas