Alsviķu pagastā deg meža jaunaudze un kūla

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no šī gada 5.aprīļa plkst. 6:30 līdz 7.aprīļa plkst. 6:30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 549 izsaukumus. Kopumā dzēsti 424 ugunsgrēki, tajā skaitā 330 kūlas ugunsgrēks, un 32 meža ugunsgrēki, veikti 30 glābšanas darbi, bija arī 63 maldinoši izsaukumi. Ugunsgrēkos gāja bojā viens cilvēks un cieta divi cilvēki. Par to informē VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Viktorija Šembele.

Alūksnes novada Alsviķu pagastā dega meža jaunaudze un kūla 14 hektāru platībā.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta.  VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir administratīvi sodāma. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Saskaņā ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

"Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro," brīdina V.Šembele.

Vietējās ziņas