Alūksnē izved sniegu

Alūksne 

Pašvaldības aģentūras „Spodra” direktore Ilona Mironova norāda, ka sniegu izvedīs galvenokārt vēlās vakara stundās un naktīs AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”.

 To darīs: Raiņa bulvārī no Zemgales ielas līdz pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis” abās ielas pusēs, kā arī posmā no „Sprīdīša” līdz prokuratūrai vienā ielas pusē, Dārza ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Darba ielai, Lielā Ezera ielā no Pils ielas līdz Jāņkalna ielai, Vidus ielā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai, Latgales ielā no Dārza ielas līdz Uzvaras ielai, Kanaviņu ielā no Uzvaras ielas līdz Torņa ielai, Helēnas ielā no Dārza ielas līdz Lielā Ezera ielai un no Jāņkalna ielas līdz Helēnas ielas 34.namam.

Vietējās ziņas