Alūksnē – papildu reisi uz kapusvētkiem

Svētdien, 2. augustā Alūksnes kapusvētku laikā maršrutā autoosta – kapsēta – autoosta tiks nodrošināti papildus satiksmes autobusu reisi. No autoostas uz kapiem intensīvie papildus reisi kursēs laika posmā no pulksten 9 līdz 12. No autoostas autobusi aties tiklīdz būs piepildījušies ar pasažieriem. Savukārt no kapsētas uz autoostu līdzīgā veidā ar papildus reisiem varēs nokļūt laika posmā no pulksten 12 līdz 15. Jāuzsver, ka autobusu reisi laikā no pulksten 9 līdz 15 pasažieriem būs bez maksas, jo tos apmaksās Alūksnes novada pašvaldība.

Arī vairākas pagasta pārvaldes organizēs kopīgu transportu uz kapusvētkiem un atpakaļ. Tā Jaunalūksnes pagasta pārvalde aicina pieteikties iedzīvotājus, kas vēlētos izmantot šo transportu, zvanot pa tālruņiem 64354064 un 25447781 līdz 30. jūlijam.


Jaunannas pagasta pārvaldes autobuss kursēs uz Alūksnes kapusvētkiem šādā maršrutā: Lēģernieki pulksten 9.30, Jaunanna 9.40, Rūķīši 9.50, Ievedne 9.55, Anna 10.05. Informāciju par autobusa atiešanas laiku pēc kapusvētkiem precizēs šoferis uz vietas. Mārkalnes pagasta pārvalde organizē transportu uz Alūksnes kapusvētkiem  pulksten 9.00 no Ponkuļiem pa maršrutu: Ponkuļi – Volkova – Blekteskalns – Mārkalne – Cirakalns – Zīles – Alūksnes kapsēta. Atpakaļbraucēji vienosies par izbraukšanas laiku.


Malienas pagasta pārvalde 2. augustā pulksten 9.30 organizē bezmaksas transportu uz Alūksnes kapusvētkiem maršrutā Maliena “Brenci” – Alūksne – Maliena „Brenci”.


Vietējās ziņas