Alūksnē remontēs sociālo māju

Alūksnes novada pašvaldība savam īpašumam - ēkai Merķeļa ielā 3, Alūksnē - ir mainījusi lietošanas veidu - no biroja ēkas uz ēku, kura tiek izmantota kā sociālā māja.

Atbilstoši pašvaldības būvvaldes lēmumam, šajā ēkā veiks vienkāršotu rekonstrukciju. Šim mērķim - telpu remontam - no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem paredzēs 4500 latu. To paredz Alūksnes novada domes jūlija sēdē pieņemtie deputātu lēmumi.

Vietējās ziņas