Alūksnes novadā 100. dzimšanas dienā sveic Rutu Zvaigzni

Ceturtdien, 6. novembrī, savu simto jubileju Alūksnes novada Zeltiņu pagastā svinēja gaišs un inteliģents cilvēks, skolotāja, kultūras un sabiedriskā darbiniece Ruta Zvaigzne.

Svētku dienā cienījamo jubilāri Alūksnes novada pašvaldības vārdā sveica domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Grīvniece, kā arī Zeltiņu pagasta pārvaldes pārstāvji.

Ruta Zvaigzne ir dzimusi Zeltiņu pagastā piecu bērnu ģimenē kā jaunākā trīs māsu un divu brāļu pulkā. Dzīves lielāko daļu viņa pavadījusi dzimtajos Zeltiņos, kur strādājusi savā profesijā – par skolotāju. Darba mūžā viņa skolas bērniem mācījusi latviešu valodu un literatūru, neilgu laiku bijusi skolas direktore, bet darba gaitu nogalē – vācu valodas skolotāja.

Strādājot Ziemeru pusē, viņa sastapusi dzīvesbiedru Jāni Gulbi, ar kuru izturēti dažādi laika griežu radīti likteņa pavērsieni līdz pat 1977. gadam, kad Ruta savu Jāni pavadīja aizsaulē. Viņu savienībā dzimuši trīs bērni – meitas Sniedze un Sarmīte un arī dēliņš, kurš gan miris mazotnē. Vecmāmiņas prieks ir četri mazbērni – Vents, Valts, Ieva un Viesturs.

Ruta Zvaigzne ir izcila personība, lieliska, iejūtīga pedagoģe. Augstu vērtējams ir viņas devums Zeltiņu pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Viņas ieguldījums ir novērtēts arī valsts mērogā, jo 2004. gada 17. novembrī Rutai Zvaigznei pasniegta Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes (Sudraba) goda zīme. Jubilāre allaž bijusi sabiedriski aktīva – gan jaunībā, gan mūža otrā pusē dziedājusi koros un bijusi Dziesmu svētku dalībniece, kopā ar vietējo teātra kolektīvu iestudējusi lugas. Ļoti nozīmīgs ir viņas devums Zeltiņu pagasta vēstures apzināšanā un saglabāšanā.

Jubilāre savā svētku dienā viesus sagaida smaidoša, gaiša un ar sev piemītošu labsirdīga humora izjūtu. Jubilāre atzīst, ka, viņasprāt, dzīvē pats galvenais ir godīgums – lai nekas nebalstītos uz meliem. Sev piemītošās īpašības – taisnīgumu, drosmi un neatlaidību viņa mācījusies no tēva, kurš savai pastarītei mācījis nekad nepadoties un rīkoties tā, kā pati atzīst par pareizu.

Mazdēls Vents Zvaigzne teic, ka vecmāmiņai visu mūžu piemitis cīnītājas raksturs, izteikta taisnīguma izjūta un neatlaidība. Viņa nebaidījusies aizstāvēt nepatiesi apsūdzētus cilvēkus, kas protams, viņai radījis sarežģījumus attiecībās ar toreizējo politisko varu, taču Ruta, pateicoties savām rakstura īpašībām, arī tiem radusi risinājumu. Mazdēls atzīst, ka no vecmāmiņas iemācījies grūtās dzīves situācijās neapjukt, bet mierīgi izanalizēt, jo tad tām visām var rast risinājumu.

Vietējās ziņas