Alūksnes novada dome noteikusi medību tiesību nomas maksu

Alūksnes novada dome noteikusi medību tiesību nomas maksu Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās: 0,20 eiro bez PVN gadā par vienu hektāru. Medību tiesību nomas līguma termiņš noteikts ne ilgāk kā 5 gadi.   

Vietējās ziņas