Alūksnes novada dome piešķir finansējumu

Novada domes deputāti piešķīra finansējumu Alūksnes novada kultūras un kultūrizglītības iestāžu projektiem. Kopumā tika iesniegti 11 projekti, no kuriem atbalstīti 5.

Finansējumu pilnā apmērā prasītajam saņems Bejas novadpētniecības centra projekts „Audiovizuāli dzīvesstāsti malēniešu valodā” (689 eiro) un Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja projekts „Es esmu tas, ko daru” (520 eiro).

Finansējums daļējā apmērā piešķirts Alūksnes pilsētas tautas nama projektam „Deju kopas „Jukums” dalība Lielajā Starptautiskās mūzikas un tautas deju festivālā konkursā „Belgrade Award 2014”” (4000 eiro), Zeltiņu tautas nama projektam „Jokdaru festivāls „Vajag tik rakt”” (2516 eiro) un Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektam „Dzeja uz trotuāra” (811,80 eiro).

Vietējās ziņas