Alūksnes novadā noskaidro sakoptākos īpašumus

Alūksnes novadā šogad notika konkurss „Sakop, rādi, lepojies!”, kura laikā noskaidroti sakoptākie īpašumi novada teritorijā. Alūksnes pilsētas svētku laikā, 2. augustā, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis apbalvoja visus konkursa dalībniekus un uzvarētājus.

Šovasar pašvaldības rīkotā konkursa vērtēšanas komisija viesojās gandrīz katrā novada teritorijā – pagastos un pilsētā, lai novērtētu īpašumus, kurus saimnieki paši, viņu draugi, kaimiņi vai vienkārši garāmgājēji pieteikuši konkursam.

Ikviena no šīm dienām priecēja un pozitīvi pārsteidza, jo sastaptie saimnieki un viņu īpašumu sakoptība apliecināja, ka Alūksnes novadā dzīvo strādīgi, skaistumu un kārtību mīloši un ļoti viesmīlīgi cilvēki.

Jāteic, ka šā gada konkurss ir ļoti nozīmīgs, jo jau nākamvasar Alūksnes novads būs mājvieta krāšņajam Puķu draugu saietam, tādēļ konkursa laikā komisija jau izvēlējusies vairākas sētas, ar kurām varētu lepoties saieta dalībniekiem, taču aicinām arī citus individuālo māju un lauku sētu īpašniekus atsaukties dalībai nākamā gada Puķu draugu saietā, atverot savas sētas vārtus ciemiņiem.

Konkursā „Sakop, rādi, lepojies!” pašvaldība sumināja katru tā dalībnieku, bet uzvarētājus apbalvoja četrās nominācijās - „Sakoptākā Alūksnes novada lauku sēta”, „Sakoptākā Alūksnes novada individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne”, „Sakoptākā Alūksnes novada daudzdzīvokļu mājas apkārtne”, „Sakoptākā Alūksnes novada komercobjekta teritorija”, kā arī tika pasniegtas vairākas žūrijas speciālbalvas.

Nominācijā „Sakoptākā Alūksnes novada komercobjekta teritorija” Alūksnes novada pašvaldības pateicību un žurnāla „Dārza Pasaule” abonementu 6 mēnešiem saņēma SIA „Jaungrēveles” Annas pagastā, kur saimnieko Kaktiņu ģimene, kā arī Melderu ģimene Veclaicenes pagasta „Ezerlīčos”. Savukārt 1. vietu šai kategorijā saņēma Gustu ģimenes uzņēmuma SIA „Valrito” veikals „Gustiņš” Jaunannas pagastā.

Jāuzsver, ka 1. vietas ieguvēji visās nominācijās saņēma pašvaldības naudas balvu 100 eiro, jauno Aivara Irbes grāmatu „Puķu draugi”, kā arī goda plāksni, kas turpmāk atgādinās par saņemto augstāko novērtējumu šā gada konkursā.

Nominācijā „Sakoptākā Alūksnes novada individuālās mājas vai vasarnīcas apkārtne” pašvaldība pateicās alūksniešiem Rudītei Galviņai Mālupes ielā 18, Kļaviņu ģimenei Glika ielā 8D un Klintu ģimenei Jāņkalna ielā 29, Pūpolu ģimenei „Bejā 18” Jaunalūksnes pagastā, Slišānu ģimenei „Stropiņos” Liepnas pagastā, Ivetai Priedei un Alvim Bukānam „Dzirnavās 8” Mālupes pagastā, Kaijai Čistjakovai „Papardēs 26” Veclaicenes pagastā un Oju ģimenei „Austrumos” Ziemera pagastā. Arī šo māju saimnieki līdz ar pašvaldības pateicību saņēma žurnāla „Dārza Pasaule” abonementu pusgadam.

Šajā nominācijā žūrijas komisija piešķīra arī vienu speciālbalvu – „Formu un krāsu daudzveidība” Periju ģimenei „Pullanā 5”, Alsviķu pagastā par daudzveidīgo krāsu gammu un formu bagātību vasarnīcas teritorijā. Balvā saimnieki saņēma Aldoņa Vēriņa grāmatu „Latvietis un viņa peonijas”, laikraksta „Malienas Ziņas” abonementu 3 mēnešiem un žurnāla „Dārza Pasaule” abonementu 6 mēnešiem.

Godalgoto 3. vietu šai nominācijā žūrija piešķīra 2 sakoptiem īpašumiem Alūksnē – Torņa ielā 65, kur saimnieko Inese Kaulakane, Uģis Tučs un Raivo Kaulakans, un Amantovu ģimenei Lielā Ezera ielā 23.

Arī 2. vieta diviem īpašumiem – Cingleru ģimenes „Bērziem” Malienas pagastā un Zeltiņu ģimenei, kura saimnieko Nākotnes ielā 3, Ziemera pagastā. Jāpiebilst, ka 3. vietu ieguvēji visās nominācijās saņēma pašvaldības naudas balvu 50 eiro, bet 2. vietu ieguvēji – 70 eiro. Savukārt uzvarētāju gods šai nominācijā - alūksniešiem Dambju ģimenei Torņa ielā 6.

Nominācijā „Sakoptākā Alūksnes novada daudzdzīvokļu mājas apkārtne” pašvaldības pateicība un žurnāla „Dārza Pasaule” abonements dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Dārza 19” Dārza ielā 19, daudzdzīvokļu mājām Lielā Ezera ielā 22 un Helēnas ielā 55/2, kā arī Pils ielas 34. nama 1. dzīvokļa īpašniekiem Sormuļu ģimenei, kuri konkursam bija pieteikuši savu glīti apzaļumoto lodžiju.

3. vietu šai nominācijā saņēma daudzdzīvokļu māja „Vainagi” Ziemera pagastā, 2. vieta - Liepnas pagasta mājai „Seda 2”, bet 1. vieta - mājai „Silaine” Jaunannas pagastā.

Vissīvākā konkurence par sakoptākā īpašuma titulu bija nominācijā „Sakoptākā Alūksnes novada lauku sēta”. Te pašvaldības pateicību saņēma un „Dārza Pasauli” turpmāko pusgadu lasīs „Dekšņi 1” saimniece Alita Meijere un Gritānu ģimene „Bērzos” Jaunannas pagastā, Slapjumu ģimene, kas saimnieko „Luckā” Jaunlaicenes pagastā, Anta Spilva un Ilgonis Puriņš Kalncempju pagasta „Melderpuļķos”, Cingleru ģimene Malienas pagasta „Kaķos”, Lienīte Zučika un Arvīds Trivols Liepnas pagasta „Eglītēs”, Guntis Lakstīgala Mālupes pagasta „Jauntarvās”, Evita Drozdova un Guntis Bērziņš „Slokās” Veclaicenes pagastā, Grūbes ģimene Zeltiņu pagasta „Lazdās” un trīs lauku sētu saimnieki Ziemera pagastā – „Alejas”, kur saimnieko Gerta Sprukule un Juris Miķelis Ozoliņš, Pauloviču ģimene „Poliešos” un Jausma Paula „Krustiņos”.

Žūrijas komisija šajā nominācijā piešķīra trīs speciālās balvas. Viena no tām „Sēta runā” - Annas pagasta „Mežnoru” saimniekiem Skaidrītei Gubātei un Alfam Kitlim par spēju saskatīt dabas brīnumu un paust to tālāk citiem cilvēkiem. Balvā līdz ar žurnāla un laikraksta „Malienas Ziņas” abonementiem viņi saņēma albumu, kurā turpināt krāt sētas stāstus.

Speciālo balvu „Latviskākā sēta” saņēma Ārija Danga un Harijs Arājs par latviskā mantojuma saglabāšanu, saimniekojot Veclaicenes pagasta „Leģenēs”. Arī viņiem kopā ar abonementiem dāvanā īpaša balva – vilnas dzija latvisku rakstu izadīšanai cimdos un zeķēs.

Savukārt Brigitas un Modra Mālkalnu ģimene Malienas pagasta „Vidzemniekos” saņēma speciālo balvu „Miera osta” par mierpilno atmosfēru, ko pratuši radīt  savā sētā, un balvā kopā ar laikraksta un žurnāla abonementiem saimnieki saņēma smaržīgus spilvenus.

Godalgoto 3. vietu starp lauku sētām žūrijas komisija piešķīra Līču ģimenei „Sauleskalnā” Mārkalnes pagastā. Otrajā vietā divas lauku sētas – Pūpolu ģimene „Stāķos” Jaunalūksnes pagastā un Drelnieku ģimene „Jaunniedrās” Alsviķu pagastā.

Savukārt 1. vieta un sakoptākās lauku sētas tituls 2014. gadā Jaunlaicenes pagasta „Meisteriem”, kurā saimnieko Meisteru ģimene.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas ikvienam no saimniekiem, kurus žūrijas komisija vērtēšanas dienās apciemoja! Paldies par atsaucību arī visiem, kuri konkursam pieteica kādu drauga, kaimiņa vai radinieka īpašumu vai arī skaistu sētu, kas ikdienā priecē garāmejot.

Vietējās ziņas