Alūksnes novadā pasniegs apbalvojumu „Sudraba zīle”

17. novembrī pulksten 19.00 Alūksnē, pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē, Dārza ielā 11, Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltītajā pasākumā „Es ozola zīle Tev vainagā” Alūksnes novada pašvaldība pasniegs tās augstāko apbalvojumu „Sudraba zīle”.Šogad šis apbalvojums nonāks pie deviņām personām.

Nominācijā „Izglītība” to saņems divas pedagoģes, kam šo talantu un neatlaidību, šķiet, dāvājuši augstākie spēki. Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa ar savu mērķtiecību, atbildību, prasīgumu pret sevi un citiem daudz ieguldījusi izglītības iestādes attīstībā, izveidojot izglītības programmu „Valsts aizsardzības mācība”, rūpējoties par mūžizglītības pieejamību, atbalstot sadarbības ar skolēnu vecākiem pilnveidi, iesaistot dažādās aktivitātēs arī citu izglītības iestāžu kolektīvus, atbildīgi un uzņēmīgi realizējot skolas vides labiekārtošanas projektus, veicinot patriotismu skolēnos un sabiedrībā, nesot Alūksnes vārdu valsts mērogā.

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotājas Daigas Ozoliņas pedagoģes talants gan aizrauj, gan disciplinē kā mazos, tā lielos „Enku drenku” dejotājus nu jau ilgu gadu garumā. Ar mīlestību pret darbu un bērniem skolotāja prot atvērt katrā no viņiem radošumu, veicinot izaugsmi, un tic, ka viņas darbs ir ieguldījums bērnu personības attīstībā. Daiga ir harizmātiska personība, kas prot aizraut un iedvesmot.

Nominācijā „Kultūra” šoreiz tiks pasniegtas trīs „Sudraba zīles”. Viena no tām nonāks pie Ingas un Uģa Prauliņiem, kurus Malienas pagasta un Alūksnes novada ļaudis jau pieņēmuši par savējiem, pateicoties viņu aktivitātēm, atjaunojot Ērmaņu muižas kungu māju un veidojot šai vidē jaunu, mājīgu kultūras telpu ar kvalitatīvu un augstvērtīgu piedāvājumu. Prauliņu ģimenes darbu augsti novērtējusi arī kultūras ministre Dace Melbārde, kas šovasar viesojusies Ērmaņu muižā, uzsverot, ka Prauliņi ar savu iniciatīvu īsteno būtisku kultūrpolitikas mērķi – tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu, veicinot pieejamību daudzveidīgiem kultūras notikumiem.

Nominācijā „Kultūra” „Sudraba zīli” saņems zeltinietis Gunārs Kalējs, kurš visu dzīvi no agras bērnības veltījis mūzikai un arī šobrīd, 79 gadu vecumā, savu neizsīkstošo enerģiju pierāda, vadot Zeltiņu retro grupu „Lauku suvenīrs”. Kalēja kungs savā bagātajā mūžā bijis gan mūzikas skolotājs, vadījis dažādus muzikālos kolektīvus, sākot no vokālajiem ansambļiem līdz Zeltiņu un arī Alūksnes tautas nama orķestrim. Pagājušā gadsimta 70. – 80. gados Gunārs vadījis slaveno Alūksnes ceļu daļas estrādes ansambli, ar kuru kopā muzicējušas tādas personības kā Ivars Vīgners, Edgars Liepiņš, Eduards Pāvuls un Uldis Dumpis.

Tautas lietišķās mākslas studijas „Kalme” vadītāja Renāte Pilipa savu dzīvi daudzu gadu garumā veltījusi gan latviešu, gan nu jau arī tuvāko kaimiņu Igaunijā etnogrāfisko tautas tērpu un rakstu pētīšanai. Ar viņas un viņas kolēģu darba rezultātiem – jauniem, pievilcīgiem tautas tērpiem – redzam rotājamies mūsu amatiermākslas kolektīvu dalībniekus. Un tā - pētot senos rakstus un tautu tradīcijas, saglabājot un papildinot tās ar mūsdienīgiem elementiem, rodas jaunas tradīcijas.

Nominācijā „Sabiedrība” šoreiz divi kolektīvi apbalvojumi. Biedrība „Astes un Ūsas” un viņu atbalstītāji ar savu nesavtīgo un mīlestības pilno ieguldījumu nelaimē nonākušo dzīvnieku labā jau ir guvuši pozitīvu atpazīstamību gan Alūksnē un kaimiņu novados, gan arī visas Latvijas mērogā. Šīs komandas vadītājs Modris Briedis un brīvprātīgās Elīna Dambe un Signe Gorbāne ir pratuši uzrunāt sabiedrību, aicinot palīdzēt dzīvniekiem gan iegūt jaunas mājas, gan uzlabot viņu pagaidu mītni dzīvnieku mājā „Astes un Ūsas”.

Bieži vien nelielos pagastos dzīve kūsāt kūsā, ja tur ir viens vai vairāki aktīvi cilvēki, kuriem nav žēl sava brīvā laika, bet kuriem piemīt prasme un vēlēšanās darboties pašiem un aizraut dažādās aktivitātēs pārējos. Par šādiem cilvēkiem mēdz teikt – sabiedrības dvēsele. Pie viņiem vēršas pēc palīdzības, jo zina, ka tie neatteiks, uz viņiem paļaujas. Zeltiņu pagastā tāda ir Laivu ģimene. Elita un Ilgvars kopā ar dēliem Rolandu un Ivaru, iesaistot arī citus radus, nesavtīgi darbojas sava pagasta cilvēku labā. Ar viņu atbalstu un rosību te notiek dažādas sportiskas un kultūras aktivitātes, viņi piedalās pagasta amatiermākslas kolektīvos, allaž ir gatavi palīdzēt ar darbu un padomu.

Dodoties ārpus savas dzīves vietas vai uzņemot viesus, katrs esam šīs vietas vēstneši, un tad ir svarīgi, vai svešiniekam par savām mājām protam stāstīt ar lepnumu un mīlestību. Keramiķis Uģis Puzulis savā darbnīcā Alsviķu pagasta „Racupkalnā”, apvienojot mīlestību uz darbu, bagātu izdomu un radošās spējas, rada skaistus mākslas darbus un labprāt uzņem arī tuvākus un tālākus viesus, aizraujoši un interesanti iepazīstinot viņus ar keramiķa arodu. Uģis labprāt līdzdarbojas novada kultūras pasākumu organizēšanā gan ar saviem darbiem, gan demonstrējot amata prasmes, kā arī pārstāv novadu tuvākos un tālākos lietišķās mākslas pasākumos un gadatirgos. Uģis Puzulis saņems „Sudraba zīli” nominācijā „Novada cildinātājs”.

Nominācijā „Atbalsts pašvaldībai” šogad apbalvojums nonāks zemnieku saimniecības „Sprogas” īpašnieka Ivara Tīca rokās. Pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmēju, jo viņa dāvātie ziedi un krāšņumaugi rotājuši puķu dobes un bijuši lielisks papildinājums pasākumu noformēšanai gan Alūksnē, gan Jaunalūksnē un Malienā. Uzņēmējs ar savu ieguldījumu piedalās arī pagasta ceļu uzturēšanā un neatsaka padomu pašvaldības iestādēm stādījumu plānošanas un teritorijas labiekārtošanas jautājumos.

Kopumā šogad pašvaldības apbalvojumam „Sudraba zīle” sabiedrība bija pieteikusi 33 pretendentus. Paldies visiem par aktivitāti! Pieteikumus izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija gan domes deputāti, gan sabiedrības pārstāvji. Lēmumu par komisijas izvirzīto pretendentu apbalvošan

Vietējās ziņas