Alūksnes novada pašvaldība aicina pieteikt augstākajam apbalvojumam 8

Līdz 30. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu „Sudraba zīle” tos līdzcilvēkus, kuru veikums Alūksnes novada un tā ļaužu labā ir bijis īpaši nozīmīgs.


Apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu var pieteikt gan Alūksnes novada iedzīvotājus, gan arī personas, kas dzīvo un darbojas Latvijā vai ārzemēs. Tāpat apbalvošanai ar „Sudraba zīli” var pieteikt fizisku personu grupu – kolektīvu, kā arī Alūksnes novadā reģistrētu vai darbojošos juridisku personu un tās struktūrvienību (uzņēmumu, filiāli).

Ar „Sudraba zīli” apbalvo personas par nozīmīgu veikumu vai sevišķiem nopelniem Alūksnes novada labā - atsevišķu izcilu darbu vai ilgstošu, panākumiem bagātu darbību novada attīstībā, ieguldījumu vai izciliem sasniegumiem valsts pārvaldes, politiskajā, pašvaldības, tautsaimniecības, sabiedriskajā, kultūras, sporta, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, labdarības vai citā novadam nozīmīgā jomā.

Piesakot kādu cilvēku, kolektīvu, organizāciju vai uzņēmumu apbalvošanai, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā pēc iespējas precīzi norādot informāciju pieteiktās personas identificēšanai – vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku personu, tad jānorāda tās nosaukums un adrese, bet, ja piesakāt personu grupu – kolektīvu, tad tā nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds.

Pieteikumā lūdzam norādīt pamatojumu, kādēļ jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu, un kurā no jomām pieteiktais kandidāts apbalvojams.

Kandidātus apbalvošanai ar pašvaldības augstāko apbalvojumu var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas gan individuāli, gan kolektīvi, rakstiski vai elektroniski par to informējot pašvaldību.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda arī informācija par sevi - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet, ja pieteikumu iesniedz juridiska persona, tad tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī parakstīt tiesīgā persona.

Vērtējot apbalvojumam izvirzītos pretendentus, tiks ņemta vērā kandidātu pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, reputācija, sevišķi nopelni pašvaldības un/vai sabiedrības labā atbilstoši nominācijai, ieguldījums novada tēla veidošanā un popularizēšanā, profesionālā vai sabiedriskā darbība. Iesniegtos pieteikumus izvērtēs īpaša komisija, bet gala lēmumu pieņems Alūksnes novada dome.

Pieteikumus līdz 30. septembrim aicinām iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas 3. stāvā 306. kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā LV-4301 vai elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] ar norādi „Pieteikums apbalvošanai ar „Sudraba zīli””. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku pa e-pastu [email protected] vai tālruni 26646749. 

Komentāri 8

ss

biedziet taču ākstīties ....... par kādiem nopelniem dažam/ai te ir piešķirts apbalvojums?
kādi ir bijuši šie nopelni? ........ absurds!!!!
piešķiriet apbalvojumu vientuļai māmiņai kura audzina trīs bērnus ....... strādā par minimālo algu!

pirms 6 gadiem, 2014.09.04 16:39

ss

piešķiriet apbalvojumu pensionāriem........ kuri mēģina eksistēt uz savas niecīgās pensijas visu mūžu smagi strādājuši! šim apbalvojumam trūkst jēgas , jo jebkurš -patreiz- latvijā dzīvojošais cilvēks ir šī apbalvojuma vērts!
uzskaitiet šos nopelnus.........esiet objektīvi ,ja rakstiet rakstu...... savādāk sāku domāt ,ka apbalvojums tiek piešķirts par skaistām acīm , jeb atsēdētām -gadiem- darba stundām!

pirms 6 gadiem, 2014.09.04 16:47

..

Lai to pieteikumu iesniegtu ir jasaraksta visas zinas par sevi. Un kada jega no ta ja jau sen ir izlemts kurs no savejiem dabus to zili. Sitiem pasiem iedot otru lidzsvaram un viss kartiba.

pirms 6 gadiem, 2014.09.04 17:03

jā gan

daži no viņiem tiešām nav cienīgi šī apbalvojuma jo maskas sabiedrībā tiek uzliktas profesionāli. Ko līdz nonāk ikdienā darba vidē- paliek par nekauņām un šmaukļiem...

pirms 6 gadiem, 2014.09.04 17:44

Vārds.

Ņemot vērā to, ka mūsu novadā ir totāla stagnācija, kāda jēga katru gadu piešķirt apbalvojumu vieniem un tiem pašiem, turklāt savējiem? Šis apbalvojums vairs nav nekas īpašs, jo ikgadējie saņēmēji jau var tos kraut kaudzītē un uz apbalvošanas pasākumu iet kā uz kārtējo savējo tusiņu.

pirms 6 gadiem, 2014.09.04 18:20

vīzijotājs

Ko jūs te visi šumējaties?! Apbalvojums vēl nav ticis traktoristam par grandiozajām vīzijām. šitāds darbs paveikts, gaisa pilis sabūvētas kaudzēm! Nu tad apbalvosim ar!

pirms 6 gadiem, 2014.09.04 23:20

x

un sievai ar nav ticis...

pirms 6 gadiem, 2014.09.05 07:02

Vietējās ziņas